نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثرات جنسيت و رشته تحصيلي بر سبك هاي اسنادي دانش آموزان دبيرستاني شهر اهواز و يافته هاي روان سنجي مقياس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
هدف تحقيق حاضر، اعتباريابي، بررسي ويژگي هاي روان سنجي پرسش نامه سبک هاي اسنادي (ASQ) و تاثير جنسيت و رشته تحصيلي، بر سبک هاي اسنادي دانش آموزان سال دوم دبيرستان هاي شهر اهواز بود. تحقيق حاضر، در دو مرحله مطالعه مقدماتي (روي 100 نفر) و مطالعه اصلي (روز 390 نفر) انجام شد. در مرحله مطالعه اصلي 390 تن (192 پسر و 198 دختر) در دو رشته تحصيلي (رياضي – فيزيک) و علوم تجربي از چهار ناحيه آموزش و پرورش شهر اهواز، به صورت تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. در اين تحقيق، براي اندازه گيري سبک هاي اسنادي از پرسش نامه سبک هاي اسنادي مثبت، منفي و کل رويدادها (پترسون و همکاران: 1982: موحد: 1382) استفاده شد. يافته هاي روان سنجي مربوط به ضرايب پايايي در مرحله مطالعاتي مقدماتي نشان داد که ضرايب آلفاي کرونباخ و تنصيف براي سبک اسنادي مثبت به ترتيب برابر با 0.73 و 0.68 ، براي سبک اسنادي منفي برابر با 0.62 و 0.63 و کل رويدادها 0.67 و 0.66 مي باشد. تحليل عاملي (روايي سازه) با استفاده از تحليل مولفه هاي اصلي (چرخش واريماکس) 2 عامل (سبک اسنادي مثبت و سبک اسنادي منفي) متمايز را نشان داد. ضرايب پايايي آلفاي کرونباخ و تنصيف و بازآزمايي پس از دو هفته در مرحله مطالعه اصلي به ترتيب 0.67 و 0.65 و 0.82 براي سبک اسنادي مثبت، 0.63 ، 0.61 و 0.85 براي سبک اسنادي منفي ضرايب آلفاي کرونباخ و تنصيف به ترتيب 0.59 و 0.60 براي کل رويدادها محاسبه شد. تحليل عاملي با استفاده از تحليل مولفه هاي اصلي 2 عامل (سبک اسنادي مثبت و سبک اسنادي منفي) را نشان داد. يافته هاي تحليل واريانس عاملي با اندازه هاي مکرر بر روي سبک هاي اسنادي مثبت، منفي و کل رويدادها نشان داد که بين دانش آموزان پسر و دختر تفاوت معني داري وجود دارد؛ اما بين دانش آموزان رشته هاي تحصيلي (رياضي – فيزيک) و علوم تجربي تفاوت معني داري وجود ندارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رجبی، غ.، و شهنی ییلاق، م. (1384). اثرات جنسیت و رشته تحصیلی بر سبک های اسنادی دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز و یافته های روان سنجی مقیاس. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز, 22(4(پیاپی 45)(ویژه نامه علوم تربیتی)), 15-32. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=49121Vancouver : کپی

رجبی غلامرضا، شهنی ییلاق منیجه. اثرات جنسیت و رشته تحصیلی بر سبک های اسنادی دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز و یافته های روان سنجی مقیاس. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. 1384 [cited 2022August08];22(4(پیاپی 45)(ویژه نامه علوم تربیتی)):15-32. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=49121IEEE : کپی

رجبی، غ.، شهنی ییلاق، م.، 1384. اثرات جنسیت و رشته تحصیلی بر سبک های اسنادی دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز و یافته های روان سنجی مقیاس. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز, [online] 22(4(پیاپی 45)(ویژه نامه علوم تربیتی)), pp.15-32. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=49121. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 361 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی