برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تأثير آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر شادکامي و سازگاري اجتماعي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مهربان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، تبريز، ايران
 
چکیده: 
هدف اين مطالعه بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر شادکامي و سازگاري اجتماعي دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر مهربان بود. روش تحقيق حاضر، نيمه آزمايشي با استفاده از طرح پيش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعة آماري پژوهش را تمامي دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر مهربان تشکيل مي دهند. نمونة پژوهش 60 دانش آموزي بودند که در پرسشنامه ها نمرات پاييني را کسب کرده بودند. نمونه ها به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل جايگزين شد. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه هاي شادکامي آکسفورد (آرجيل و لو، 1989) و سازگاري (بل، 1961) بود. بعد از اتمام جلسات آموزشي گروه آزمايش، از افراد هردو گروه مجدداً پس آزمون گرفته شد. داده هاي به دست آمده با استفاده از تحليل کوواريانس مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. نتايج تحليل نشان داد ميانگين پس آزمون شادکامي و سازگاري اجتماعي دو گروه بعد از کنترل اثر متغير همپراش تفاوت معني داري دارد (001/0P<)؛ بنابراين مي توان نتيجه گيري کرد آموزش مهارت هاي مثبت انديشي سبب افزايش ميزان شادکامي و سازگاري اجتماعي دانش آموزان مي شود. همچنين نتايج يک دورة پيگيري سه ماهه نشان داد اثربخشي آموزش مهارت هاي مثبت انديشي بر روي سازگاري اجتماعي همچنان برقرار است درحالي که اثر آن بر شادکامي از پايايي کافي برخوردار نيست.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گل محمدنژادبهرامی، غ.، و یوسفی سهزابی، غ. (1398). تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر شادکامی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مهربان. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی, 20(4 (پیاپی 78) ), 113-122. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=491191Vancouver : کپی

گل محمدنژادبهرامی غلامرضا، یوسفی سهزابی غلامرضا. تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر شادکامی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مهربان. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی. 1398 [cited 2021November28];20(4 (پیاپی 78) ):113-122. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=491191IEEE : کپی

گل محمدنژادبهرامی، غ.، یوسفی سهزابی، غ.، 1398. تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر شادکامی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مهربان. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی, [online] 20(4 (پیاپی 78) ), pp.113-122. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=491191. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 152 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی