برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين استرس شغلي و سلامت روان در کمک جراحان شاغل در بيمارستان هاي شهر بجنورد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاري، دانشکده پرستاري و مامايي بجنورد، دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي، بجنورد، ايران
 
چکیده: 
سابقه و هدف سلامت رواني به عنوان رفتار هماهنگ با جامعه و قدرت سازگاري با واقعيت هاي اجتماعي تعريف شده و استرس شغلي به عنوان يکي از قوي ترين عوامل ايجاد کننده اختلالات رواني معرفي شده است. تاثير استرس بر کارکنان بخش بهداشت و درمان قابل توجه است. اين مطالعه با هدف بررسي ارتباط بين استرس شغلي و سلامت روان در بين کمک جراحان اتاق عمل انجام شده است. مواد و روش ها اين مطالعه از نوع توصيفي همبستگي است. جامعه پژوهش کليه پرسنل کمک جراح شاغل در بيمارستان هاي شهر بجنورد و روش نمونه گيري مبتني بر هدف بوده است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه مشتمل بر سه بخش اطلاعات دموگرافيک، پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ و پرسشنامه استرس شغلي بيمارستاني بود. نمرات بالا در هر دو پرسشنامه نشان دهنده بدتر بودن وضعيت بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. P-value کمتر از 05/0 معني دار تلقي شد. يافته ها ميانگين نمره استرس شغلي و سلامت عمومي افراد به ترتيب 1/9± 3/23 و 3/12± 5/104 بود. نتايج همچنين نشان داد که ميان استرس شغلي و سلامت عمومي همبستگي معني داري وجود دارد (006/0p=، 381/0+=r). ارتباط استرس شغلي و سلامت عمومي با متغير هاي جنس، وضعيت تاهل، تحصيلات، درآمد، وضعيت استخدامي و نوع سکونت معني دار نبود. نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه نشان داد که سطح استرس شغلي افراد مورد بررسي در سطح متوسط است و بين استرس شغلي و سلامت عمومي افراد رابطه مثبت وجود داردکه بر لزوم برنامه ريزي جهت کاهش سطح استرس شغلي کارکنان اتاق عمل تاکيد دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
    exInvalid object name 'SCHOLAR.DBO.tbl_ref_fa'.
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حجازی، س.، و امانی، ا.، و نیک بخت، ش.، و کاملی، ا.، و اکابری، آ. (1395). ارتباط بین استرس شغلی و سلامت روان در کمک جراحان شاغل در بیمارستان های شهر بجنورد. نوین سلامت (Current Research in Medical Sciences), 1(2 ), 18-25. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=491013Vancouver : کپی

حجازی سیماسادات، امانی امین اله، نیک بخت شیما، کاملی احمد، اکابری آرش. ارتباط بین استرس شغلی و سلامت روان در کمک جراحان شاغل در بیمارستان های شهر بجنورد. نوین سلامت (Current Research in Medical Sciences). 1395 [cited 2021September19];1(2 ):18-25. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=491013IEEE : کپی

حجازی، س.، امانی، ا.، نیک بخت، ش.، کاملی، ا.، اکابری، آ.، 1395. ارتباط بین استرس شغلی و سلامت روان در کمک جراحان شاغل در بیمارستان های شهر بجنورد. نوین سلامت (Current Research in Medical Sciences), [online] 1(2 ), pp.18-25. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=491013. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 253 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی