نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه مولکولي عوامل حدت جدايه هاي پاستورلا مولتوسيداي مربوط به طيور و بررسي کشندگي جدايه هاي حاد در جنين و نيمچه ماکيان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقيق و توسعه، موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازي رازي شعبه شمال غرب کشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، مرند، ايران
 
چکیده: 
مطالعه حاضر با هدف تاييد مولکولي، تعيين تيپ کپسولي و بررسي 12 عامل مهم حدت شامل ompH، oma87، sodA، sodC، hgbA، hgbB، exBD-tonB، nanB، nanH، ptfA، pfhA و toxA 18 جدايه طيوري پاستورلا مولتوسيدا از مناطق مختلف ايران به همراه يک سويه از ارگانيسم که از موارد همه گيري پاستورلوز در مناطق شمالي کشور جداسازي شده بود، و نيز بررسي کشندگي جدايه هاي حاد در جنين و نيمچه ماکيان طراحي گرديد. براي تاييد مولکولي جدايه هاي مورد آزمايش از پرايمرهاي اختصاصي ژن kmt1 و براي تعيين تيپ کپسولي و شناسايي عوامل حدت آن ها از روش PCR چندگانه و پرايمرهاي اختصاصي ژن هاي مسئول بيوسنتز کپسول و ژن هاي کدکننده عوامل حدت ارگانيسم بهره برده شد. تمام جدايه ها از نظر مولکولي تاييد شدند ولي از نظر تيپ کپسولي، 16 جدايه (8/88 درصد) به همراه سويه جداشده از موارد همه گيري پاستورلوز متعلق به تيپ A بوده و دو جدايه (1/11درصد) غيرقابل تيپ بندي بودند. آزمايش شناسايي عوامل حدت نشان داد که 100 درصد جدايه ها داراي شش ژن حدت sodC، hgbA، hgbB، nanB، nanH و ptfA مي باشند. ژن هاي oma87، exBD-tonB، ompH، sodA و pfhA نيز به ترتيب در 4/94، 4/94، 3/83، 6/66 و 7/27 درصد از جدايه ها حضور داشتند درحالي که هيچ کدام از آن ها حامل ژن toxA نبودند. جهت تعيين ميزان کشندگي 50 درصد جدايه ها براي جنين ماکيان (Chicken embryo lethal dose 50) (CELD50) و نيز محاسبه دوز کشندگي 50 درصد آن ها در ماکيان (Lethal dose 50) (LD50)، رقت-هاي مختلف پنج جدايه حاد واجد اکثر ژن هاي حدت و نيز سويه جداشده از موارد همه گيري پاستورلوز به ترتيب به تخم مرغ هاي جنين دار و نيمچه هاي تخم گذار تلقيح گرديدند. بر اساس نتايج محاسبه CELD50، با اينکه هر شش جدايه قادر به تلف نمودن جنين ماکيان بودند ولي سويه جداشده از موارد همه گيري پاستورلوز به عنوان حادترين جدايه مشخص گرديد. نتايج آزمايش تعيين LD50 نشان داد که هيچ کدام از پنج جدايه حاد قادر به تلف نمودن پرندگان تحت آزمايش نبودند در حالي که ميزان LD50 سويه جداشده از موارد همه گيري پاستورلوز 101×5 واحد تشکيل دهنده پرگنه به ازاي هر پرنده (cfu/case) محاسبه گرديد و اين سويه به عنوان حادترين جدايه تحت بررسي شناسايي شد. يافته هاي پژوهش جاري نشان داد با اينکه جدايه هاي پاستورلا مولتوسيداي طيور ايران حاوي اغلب ژن هاي حدت بوده و حادترين آن ها قادر به تلف نمودن جنين ماکيان نيز بودند ولي هيچ کدام از اين جدايه ها توانايي عفوني سازي نيمچه ماکيان را نداشته و حدت سويه هاي جداشده از پرندگان مبتلا به شکل فوق حاد بيماري در طي همه گيري ها، به مراتب بالاتر مي باشد. داده هاي مطالعه حاضر مي تواند در طراحي واکسن هاي جديد و کارآمدي که قادر به ايجاد محافظت قابل قبول در جمعيت هاي دامي باشند، مفيد واقع گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قدیمی پور، ر.، و قربانپور، م.، و غریبی، د.، و میاحی، م.، و جباری، ا. (1398). مطالعه مولکولی عوامل حدت جدایه های پاستورلا مولتوسیدای مربوط به طیور و بررسی کشندگی جدایه های حاد در جنین و نیمچه ماکیان. میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار), 15(1(پیاپی 38) ), 21-37. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=490780Vancouver : کپی

قدیمی پور رحیم، قربانپور مسعود، غریبی داریوش، میاحی منصور، جباری احمدرضا. مطالعه مولکولی عوامل حدت جدایه های پاستورلا مولتوسیدای مربوط به طیور و بررسی کشندگی جدایه های حاد در جنین و نیمچه ماکیان. میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار). 1398 [cited 2022August17];15(1(پیاپی 38) ):21-37. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=490780IEEE : کپی

قدیمی پور، ر.، قربانپور، م.، غریبی، د.، میاحی، م.، جباری، ا.، 1398. مطالعه مولکولی عوامل حدت جدایه های پاستورلا مولتوسیدای مربوط به طیور و بررسی کشندگی جدایه های حاد در جنین و نیمچه ماکیان. میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار), [online] 15(1(پیاپی 38) ), pp.21-37. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=490780. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 54 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی