نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1398 , دوره  10 , شماره  4 ; از صفحه 300 تا صفحه 309 .
 
عنوان مقاله: 

حمايت اجتماعي ادراک شده و انزواي اجتماعي در سالمندان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جامعه شناسي، دانشگاه آزاد دهاقان، دهاقان، ايران
 
چکیده: 
زمينه و اهداف: روابط اجتماعي يکي از مهم ترين عناصر تشکيل دهنده هر جامعه محسوب مي شود که در طول تاريخ زندگي بشر تحولات و تغييرات مهمي را داشته است. با توجه به روند رو به رشد جمعيت سالمندان و مواجهه جامعه ايران با سالمندي جمعيت، پرداختن به نيازهاي اجتماعي و شبکه ارتباطي سالمندان حائز اهميت است. هدف اصلي تحقيق، بررسي رابطه حمايت اجتماعي و انزواي اجتماعي سالمندان شهر تهران بود. مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي و از نوع توصيفي-تحليلي بود. مطالعه حاضر در سال 1396 و در ميان 384 نفر از سالمندان با سن 65 سال و بالاتر شهر تهران که با روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شده بودند، انجام گرديد. ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه بومي شده سنجش انزواي اجتماعي (UCLA) و مقياس چندبعدي حمايت اجتماعي ادراک شده (MSPSS) بود. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS نسخه 25 در دو سطح توصيفي و تحليلي با آزمون تي تست و تحليل واريانس انجام شد. سطح معني داري براي مقايسه تفاوت انزواي اجتماعي بين گروه هاي مختلف سالمندان 05/0 درصد در نظر گرفته شد. يافته ها: حدود 78 درصد سالمندان شهر تهران از حمايت اجتماعي مطلوبي برخوردار بودند و شيوع انزواي اجتماعي در اين جمعيت 62 درصد مي باشد. بين جنسيت، سن، قوميت، پايگاه اقتصادي – اجتماعي سالمندان و حمايت اجتماعي آن ها رابطه معني داري وجود نداشت. (05/0
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سیف زاده، ع.، و حقیقتیان، م.، و مهاجرانی، ع. (1398). حمایت اجتماعی ادراک شده و انزوای اجتماعی در سالمندان. تصویر سلامت, 10(4 ), 300-309. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=490476Vancouver : کپی

سیف زاده علی، حقیقتیان منصور، مهاجرانی علی اصغر. حمایت اجتماعی ادراک شده و انزوای اجتماعی در سالمندان. تصویر سلامت. 1398 [cited 2022August12];10(4 ):300-309. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=490476IEEE : کپی

سیف زاده، ع.، حقیقتیان، م.، مهاجرانی، ع.، 1398. حمایت اجتماعی ادراک شده و انزوای اجتماعی در سالمندان. تصویر سلامت, [online] 10(4 ), pp.300-309. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=490476. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 720 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی