نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1398 , دوره  11 , شماره  36 ; از صفحه 240 تا صفحه 255 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ژنوتيپ هاي جو با استفاده از شاخص هاي تحمل به تنش در شرايط مطلوب و تنش خشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران
 
چکیده: 
به منظور بررسي تحمل خشکي در هشت ژنوتيپ و دو رقم جو در دو شرايط آبياري مطلوب و تنش خشکي، آزمايشي در سال زراعي 1393-1392در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد. نتايج نشان داد که بيشترين عملکرد دانه در شرايط مطلوب مربوط به ژنوتيپهاي 79 (7/9274 کيلوگرم در هکتار)، 95 (7/9421 کيلوگرم در هکتار)، 120 (3/9362 کيلوگرم در هکتار) و رقم يوسف (7/9353 کيلوگرم در هکتار) و در شرايط تنش مربوط به ژنوتيپهاي 95 (7/8197 کيلوگرم در هکتار) و 120 (7/8487 کيلوگرم در هکتار) بود. در هر دو شرايط، کمترين عملکرد مربوط به ژنوتيپ شماره 21 (0/2270 کيلوگرم در هکتار) بود. از نظر شاخصهاي سهگانه ارزيابي شامل شاخصهاي تحمل، افت محصولدهي و حساسيت به تنش، ژنوتيپهاي 125، 97، 21 و رقم ريحان، حساس و کم محصول تشخيص داده شدند. از نظر شاخصهاي ديگر ارزيابي شامل شاخصهاي ميانگين محصولدهي، تحمل به تنش، ميانگين هندسي محصولدهي و ميانگين هارمونيک، ژنوتيپهاي 95، 120 و رقم يوسف متحمل به خشکي شناخته شدند. براي انتخاب و معرفي بهترين معيار(هاي) تحمل به خشکي، همبستگي هر يک از شاخصهاي فوق با عملکرد تحت شرايط مطلوب و تنش محاسبه گرديد. با توجه به نتايج ميزان همبستگي بين شاخص هاي تنش، شاخصهاي ميانگين بهرهوري، ميانگين هندسي بهرهوري، ميانگين هارمونيک، شاخص عملکرد و تحمل به تنش بيشترين همبستگي مثبت با عملکرد در هر دو شرايط مطلوب و تنش را نشان دادند. با توجه به اين شاخصها و عملکرد بالاي ژنوتيپها در دو شرايط محيطي، بهترين ژنوتيپهاي متحمل به تنش خشکي، ژنوتيپهاي 95 و120 تشخيص داده شدند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

احمدزاده، ر.، و پاک نیت، ح.، و توکل، ا.، و شهراسبی، ص. (1398). ارزیابی ژنوتیپ های جو با استفاده از شاخص های تحمل به تنش در شرایط مطلوب و تنش خشکی. اکوفیزیولوژی گیاهی, 11(36 ), 240-255. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=490407Vancouver : کپی

احمدزاده رسول، پاک نیت حسن، توکل الهه، شهراسبی صادق. ارزیابی ژنوتیپ های جو با استفاده از شاخص های تحمل به تنش در شرایط مطلوب و تنش خشکی. اکوفیزیولوژی گیاهی. 1398 [cited 2022May29];11(36 ):240-255. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=490407IEEE : کپی

احمدزاده، ر.، پاک نیت، ح.، توکل، ا.، شهراسبی، ص.، 1398. ارزیابی ژنوتیپ های جو با استفاده از شاخص های تحمل به تنش در شرایط مطلوب و تنش خشکی. اکوفیزیولوژی گیاهی, [online] 11(36 ), pp.240-255. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=490407. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 81 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی