نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  18 , شماره  61 ; از صفحه 181 تا صفحه 201 .
 
عنوان مقاله: 

سنجش و تحليل سطح سواد زيست محيطي گردشگران روستايي مطالعه موردي: روستاهاي گردشگري شهرستان شيروان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، دانشگاه فردوسي مشهد
 
چکیده: 
بروز معضلات زيست محيطي و روند فزاينده آن، موضوع بحث بسياري از صاحب نظران است که در چارچوب ديدگاه سواد زيست محيطي مورد بررسي قرار مي گيرد. زيرا به واسطه توسعه تکنولوژي و فعاليت هاي انساني، زمينه هاي آسيب رساني به محيط زيست نيز افزايش يافته که از جمله اين فعاليت ها توسعه گردشگري مي باشد. آنچه در اين زمينه قابل توجه است نقش و اثر گردشگران روستايي در شکل گيري مشکلات زيست محيطي براي مقصدهاي گردشگري است. زيرا گردشگران در صورت عدم داشتن سواد زيست محيطي لازم و کافي، سبب صدمات زيست محيطي جبران ناپذيري براي محيط مي گردند. بر اين اساس هدف از پژوهش حاضر مطالعه سطح سواد زيست محيطي گردشگران روستايي در قالب سه بعد دانش، نگرش و رفتار مي باشد. روش شناسي مطالعه حاضر از نوع توصيفي-تحليلي بوده که از طريق گردآوري اطلاعات کتابخانه اي و ميداني صورت پذيرفته است. جامعه آماري تحقيق شامل تمام گردشگران روستاهاي هدف گردشگري شهرستان شيروان است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 204 گردشگر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلي پژوهش پرسشنامه اي مي باشد که روايي آن توسط پانل تخصصي و پايايي آن نيز با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شده است. نتايج يافته هاي تحقيق از طريق آزمون T نشان داد که سطح دانش و آگاهي، رفتار زيست محيطي گردشگران روستايي در سطح متوسط مي باشد. همچنين آزمون همبستگي نشان داد که بين ابعاد سواد زيست محيطي(دانش، نگرش، رفتار) ارتباط معناداري و مستقيمي وجود دارد. در نهايت با استفاده از مدل وايکور مشخص شد که گردشگران روستاهاي مورد مطالعه به لحاظ برخورداري از سطح دانش، نگرش و رفتاري زيستي محيطي با يکديگر متفاوت بوده و برابر نيستند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سجاسی قیداری، ح.، و عزیزی، ث. (1397). سنجش و تحلیل سطح سواد زیست محیطی گردشگران روستایی مطالعه موردی: روستاهای گردشگری شهرستان شیروان. فضای جغرافیایی, 18(61 ), 181-201. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=490152Vancouver : کپی

سجاسی قیداری حمداله، عزیزی ثریا. سنجش و تحلیل سطح سواد زیست محیطی گردشگران روستایی مطالعه موردی: روستاهای گردشگری شهرستان شیروان. فضای جغرافیایی. 1397 [cited 2022May19];18(61 ):181-201. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=490152IEEE : کپی

سجاسی قیداری، ح.، عزیزی، ث.، 1397. سنجش و تحلیل سطح سواد زیست محیطی گردشگران روستایی مطالعه موردی: روستاهای گردشگری شهرستان شیروان. فضای جغرافیایی, [online] 18(61 ), pp.181-201. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=490152. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی