برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين دماي سطح زمين، ويژگي هاي جغرافيايي و محيطي و شاخص هاي بيوفيزيکي با استفاده از تصاوير لندست

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم بيابان، دانشکده منابع طبيعي و علوم زمين، دانشگاه کاشان
 
چکیده: 
دماي سطح زمين از شاخص­ هاي مهم ارزيابي کيفيت زيستگاه در مقياس­ هاي محلي و جهاني است. در تحقيق حاضر اثرات فاکتورهاي کاربري اراضي، سازند زمين شناسي، عوامل توپوگرافي و اقليم بر دماي سطح در منطقه خارستان بررسي شد. در اين راستا از تصاوير تيرماه ماهواره لندست 7 و 8 طي دوره 1379-1396، مدل رقومي ارتفاع، نقشه زمين­ شناسي و توپوگرافي استفاده شد. دماي سطح از روش پنجره مجزا و کاربري اراضي از روش طبقه بندي نظارت شده براي سال 1396 استخراج شد. ارتباط بين دماي سطح با متغيرهاي ارتفاع، جهت، شيب، پوشش گياهي، رطوبت سطح خاک و دماي هوا با استفاده از روش هاي آماري بررسي شد. نتايج نشان داد ميانگين دماي سطح، 43 درجه سانتي­ گراد، شاخص نرمال شده تفاضل پوشش گياهي 0. 144 و شاخص تفاضلي رطوبت نرمال شده 0. 068-بود. با توجه به طبقه ­ بندي تصاوير با دقت کلي 99. 96 درصد و ضريب کاپاي 0. 96، کاربري مرتع و باغ به ترتيب بيشترين و کمترين مساحت را به خود اختصاص داده اند. بيشترين مقدار دماي سطح C° 53 در اراضي داراي خاک لخت و مناطق مسکوني و کمترين C° 29 در اراضي باغي مشاهده شد. درحالي که بيشترين و کمترين مقدار دماي سطح به ترتيب مربوط به سازندهاي پابده گورپي و آسماري بود. در دامنه­ هاي آفتابي بيشترين همبستگي 0. 5
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ولی، ع.، و رنجبر، ا.، و مکرم، م.، و تاری پناه، ف. (1398). بررسی رابطه بین دمای سطح زمین, ویژگی های جغرافیایی و محیطی و شاخص های بیوفیزیکی با استفاده از تصاویر لندست. سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی ( کاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبیعی ), 10(3 (پیاپی 36) ), 35-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=489365Vancouver : کپی

ولی عباسعلی، رنجبر ابوالفضل، مکرم مرضیه، تاری پناه فریده. بررسی رابطه بین دمای سطح زمین, ویژگی های جغرافیایی و محیطی و شاخص های بیوفیزیکی با استفاده از تصاویر لندست. سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی ( کاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبیعی ). 1398 [cited 2021December04];10(3 (پیاپی 36) ):35-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=489365IEEE : کپی

ولی، ع.، رنجبر، ا.، مکرم، م.، تاری پناه، ف.، 1398. بررسی رابطه بین دمای سطح زمین, ویژگی های جغرافیایی و محیطی و شاخص های بیوفیزیکی با استفاده از تصاویر لندست. سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی ( کاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبیعی ), [online] 10(3 (پیاپی 36) ), pp.35-58. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=489365. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 56 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی