برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1398 , دوره  20 , شماره  2 ; از صفحه 124 تا صفحه 135 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تأثير پروتز سيليکوني جديد با پروتز سيليکوني مرسوم بر نحوه توزيع فشار کف پايي در بيماران ديابتي با آمپوتاسيون ترنس متاتارسال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، گروه ارتز و پروتز
 
چکیده: 
هدف بعد از جراحات منجر به قطع عضو، ديابت شايع ترين عامل قطع عضو اندام تحتاني است. قطع عضو پارشيال پا باعث به هم خوردن توزيع متوازن فشار و همچنين ايجاد اختلاف چشمگير با توزيع عادي فشار کف پا مي شود. پروتز ايدئال در اين بيماران بايد فشار را بر کل سطح پا پراکنده و از ايجاد فشار موضعي جلوگيري کند. هدف مطالعه حاضر طراحي و ساخت پروتز سيليکوني جديد و بررسي تأثير آن بر کاهش فشار کف پايي و متغيرهاي فضايي مکاني راه رفتن در بيماران ديابتي با قطع عضو ترانس متاتارس است. روش بررسي اين پژوهش شبه تجربي روي پنج بيمار ديابتي (سه زن و دو مرد) با قطع عضو ترنس متاتارسال (با ميانگين سني 4/18± 59 سال) در سال 1396 انجام گرفت. نمونه گيري به صورت غيراحتمالي ساده بود و شرکت کنندگان در آزمايشگاه گروه ارتز و پروتز دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي ارزيابي شدند. اين مطالعه در سه مرحله انجام شد. در فاز اول با استفاده از سنسور سنجش فشار مقاومتي از نوع FSR-402، نقاط پرفشار کف پايي در حين راه رفتن با پروتز سيليکوني مرسوم، شناسايي شدند. فشار کف پايي بيش از 200 کيلوپاسکال، به عنوان حد آستانه در نظر گرفته شد. در فاز دوم مطالعه پروتز سيليکوني جديد براي هر شرکت کننده با روش قالب گيري، جداگانه طراحي و ساخته شد. تزريق سيليکون در دو مرحله صورت گرفت. در پروتزهاي سيليکوني مرسوم قسمت ازدست رفته پا تنها با يک نوع سيليکون سفت بازسازي مي شود. در فاز سوم مطالعه، پروتز سيليکوني ارزيابي و با پروتز سيليکوني مرسوم مقايسه شد. متغيرهاي راه رفتن و ميانگين حداکثر فشار کف پايي، با استفاده از حسگر سنجش فشار مقاومتي، هنگام استفاده از پروتز سيليکوني مرسوم و پروتز سيليکوني جديد به صورت قبل و بعد از سه هفته استفاده از پروتز جديد ارزيابي شدند. براي بررسي عادي بودن توزيع داده ها از آزمون شاپيروويلکز و از آزمون هاي ميانگين، انحراف معيار و ميزان خطاي استاندارد براي توصيف داده ها استفاده شد. داده ها با استفاده از نسخه 17 نرم افزار آماري SPSS و آزمون تي زوج در سطح معني داري کمتر از 5 درصد تجزيه و تحليل شدند. يافته ها استفاده از پروتز سيليکوني جديد ميزان فشار کف پايي در قسمت هاي پاشنه، ناحيه مياني و ناحيه جلوي استامپ را کاهش داد ( 0/05>P) و به زير حد آستانه رساند. همچنين باعث کاهش درد و فشار روي قسمت هاي داخل و خارج خط بخيه شد. مدت زمان فاز استانس و سرعت راه رفتن افزايش يافت، ولي تغيير مدت فاز سوئينگ معني دار نبود ( 0/05
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زارع زاده، ف.، و عراض پور، م.، و بهرامی زاده، م.، و مردانی، م. (1398). مقایسه تأثیر پروتز سیلیکونی جدید با پروتز سیلیکونی مرسوم بر نحوه توزیع فشار کف پایی در بیماران دیابتی با آمپوتاسیون ترنس متاتارسال. آرشیو توانبخشی (توانبخشی), 20(2 ), 124-135. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=489215Vancouver : کپی

زارع زاده فاطمه، عراض پور مختار، بهرامی زاده محمود، مردانی محمدعلی. مقایسه تأثیر پروتز سیلیکونی جدید با پروتز سیلیکونی مرسوم بر نحوه توزیع فشار کف پایی در بیماران دیابتی با آمپوتاسیون ترنس متاتارسال. آرشیو توانبخشی (توانبخشی). 1398 [cited 2021October27];20(2 ):124-135. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=489215IEEE : کپی

زارع زاده، ف.، عراض پور، م.، بهرامی زاده، م.، مردانی، م.، 1398. مقایسه تأثیر پروتز سیلیکونی جدید با پروتز سیلیکونی مرسوم بر نحوه توزیع فشار کف پایی در بیماران دیابتی با آمپوتاسیون ترنس متاتارسال. آرشیو توانبخشی (توانبخشی), [online] 20(2 ), pp.124-135. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=489215. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 51 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی