برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  16 , شماره  47 ; از صفحه 119 تا صفحه 130 .
 
عنوان مقاله: 

تدوين شاخص هاي کالبدي موثر در خلق حس مکان در توسعه جديد شهري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شهرسازي، دانشکده هنر معماري و شهرسازي، دانشگاه آزاد نجف آباد، ايران
 
چکیده: 
حس مکان مفهومي کلي و پيچيده از احساسات انسان نسبت به محيط است که در اثر انطباق و استفاده انسان از مکان به وجود مي آيد و از مفاهيم مهم در ارتقاء کيفيت محيط هاي انساني و شکل گيري پايه هاي ارتباطي استفاده کنندگان از محيط است. پژوهش حاضر تاثير عوامل کالبدي بر حس مکان را بررسي مي کند و در راستاي شناسايي و تدوين ويژگيهاي کالبدي زمينه ساز حس مکان در توسعه جديد شهري مي باشد. ابتدا به مفهوم حس مکان از ديدگاههاي مختلف پرداخته و عوامل شکل دهنده آنرا بيان مي کند و در نهايت با تشخيص ده شاخص کليدي، مدلي تحليلي براي نشان دادن تاثير اين عوامل بر القاي حس مکان ارائه مي کند. روش تحقيق از نوع توصيفي-تحليلي و در بستري پيمايشي و با استفاده از ابزار گردآوري داده از طريق مطالعات کتابخانه اي و با ارجاع به مستندات و مدارک موجود و پرسش نامه ها به ارزيابي تحقيقات انجام شده پرداخته است. همچنين از روش هاي آماري مدلسازي معادلات ساختاري، تحليل عامل تاييدي، برآورد حداکثر درست نمايي، آزمون همبستگي پيرسون و مدل رگرسيون خطي چندگانه براي تاييد مدل و تعيين ماهيت رابطه ميان انگاره حس مکان و مولفه هاي کالبدي و نيز از روش تصميم گيري چند معياره تاپسيس براي رتبه بندي مولفه هاي القا کننده حس مکان استفاده شده است و در اين راستا محلات چشمه و دهکده المپيک از منطقه 22 شهرداري تهران بعنوان نمونه مطالعه انتخاب شدند. نتايج پژوهش نشان داد، عوامل کالبدي در شکل گيري حس مکان در دو سطح در محيط موثر است: در سطح اول، ويژگيهاي کالبدي محيط با تسهيل فعاليتها منطبق بر الگوهاي رفتاري افراد و با تامين نيازهاي استفاده کنندگان از مکان، در برقراري رضايت از محيط موثر واقع شده و امکان ايجاد و ارتقاء حس مکان را فراهم مي نمايند. در سطح دوم، عناصر کالبدي محيط منبعث از تصاوير ذهني افراد و ادراک آنان از محيط بوده و از طريق تناسب بين فرم و عملکردها، تمايز کالبدي، خوانايي و تداعي معنايي، واسطه بصري در ايجاد ارتباط ذهني بين استفاده کنندگان از مکان را فراهم مي نمايند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دانش پایه، ن.، و حبیب، ف.، و طغیانی، ش. (1396). تدوین شاخص های کالبدی موثر در خلق حس مکان در توسعه جدید شهری. مدیریت شهری, 16(47 ), 119-130. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488825Vancouver : کپی

دانش پایه نسار، حبیب فرح، طغیانی شیرین. تدوین شاخص های کالبدی موثر در خلق حس مکان در توسعه جدید شهری. مدیریت شهری. 1396 [cited 2021June14];16(47 ):119-130. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488825IEEE : کپی

دانش پایه، ن.، حبیب، ف.، طغیانی، ش.، 1396. تدوین شاخص های کالبدی موثر در خلق حس مکان در توسعه جدید شهری. مدیریت شهری, [online] 16(47 ), pp.119-130. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488825. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 161 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی