برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  10 , شماره  3 ; از صفحه 53 تا صفحه 60 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي و مقايسه علائم تنفسي در کشاورزان مرغدار و دامدار شهر يزد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد، يزد، ايران
 
چکیده: 
مقدمه: در کشاورزان مواجهه با گردوغبارهاي آلي، باکتري ها، آندوتوکسين ها، کنه ها و قارچ ها و همچنين گازهاي خطرناک مانند آمونياک، سولفيدهاي هيدروژن و اکسيدهاي نيتروژن مي تواند باعث ايجاد آسم آلرژيک، غيرآلرژيک، رينيت و سندرم گردو غبار سمي آلي شود. اين مطالعه با هدف تعيين پارامترهاي اسپيرومتري و شيوع علائم تنفسي در بين دو گروه کشاورزان مرغدار و دامدار انجام شده است. روش بررسي: اين مطالعه مقطعي و از نوع توصيفي-تحليلي در شهر يزد انجام شد. در مجموع 300 کشاورز به روش سرشماري وارد مطالعه شدند. پرسشنامه اي شامل اطلاعات فردي (سن، سابقه کار، مصرف سيگار) نوع فعاليت کشاورزي و علائم تنفسي در کشاورزان تکميل شد. تست عملکرد ريه از همه کشاورزان در وضعيت نشسته و بعد از تغذيه حيوانات بعمل آمد. شاخص هاي FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF25-75 اندازه گيري شدند. جهت آناليز داده ها از آزمون t-testو آناليز رگرسيون لجستيک استفاده شد. نتايج: نتايج نشان داد که ظرفيت هاي تنفسي در گروه کشاورزان مرغدار از کشاورزان دامدار کمتر مي باشد. شيوع علائم تنفسي مانند خلط، تنگي نفس، خس خس، سرفه و رينيت آلرژيک در کشاورزان مرغدار بطور معناداري بيش از شيوع آن در ديگر گروه ها بود. در بين علائم تنفسي در مرغداران رينيت آلرژيک بيشترين شيوع را به خود اختصاص داده بود ](4/9-7/2 (04/5. [(OR=به استثناي رينيت آلرژيک علائم تنفسي با افزايش سن افزايش يافت. مقايسه گروههاي سني افزايش 3/3 برابر سرفه ](3/6-74/1 (3/3 [(OR=و افزايش 5/2 برابر خلط ](21/6-05/1 (5/2 [(OR=را در گروه سني 75-55 سال نسبت به گروه سني 34-20 سال را نشان دادند. شيوع علائم در سيگاري ها نسبت به غيرسيگاري ها بيشتر بود بطوري که شيوع سرفه، خلط، تنگي نفس، خس خس و رينيت آلرژيک در اين گروه به ترتيب 64/1، 5/1، 46/1، 7/1 و 75/1 برابر گروه غيرسيگاري بود اما اين ارتباط از نظر آماري معني دار نبود. نتيجه گيري: با توجه به شيوع بالاي علائم تنفسي در کشاورزان مکانيزاسيون روشهاي کشاورزي و ارتقا سطح آگاهي بهداشتي کشاورزان با اجراي برنامه هاي مناسب آموزشي ضروري بنظر مي رسد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

لوک زاده، ز.، و حلوانی، غ.، و حلوانی، ا.، و کارگر، ف.، و امرالهی، م. (1397). بررسی و مقایسه علائم تنفسی در کشاورزان مرغدار و دامدار شهر یزد. طب کار, 10(3 ), 53-60. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488737Vancouver : کپی

لوک زاده زیبا، حلوانی غلامحسین، حلوانی الهام، کارگر فاطمه، امرالهی محمد. بررسی و مقایسه علائم تنفسی در کشاورزان مرغدار و دامدار شهر یزد. طب کار. 1397 [cited 2021October19];10(3 ):53-60. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488737IEEE : کپی

لوک زاده، ز.، حلوانی، غ.، حلوانی، ا.، کارگر، ف.، امرالهی، م.، 1397. بررسی و مقایسه علائم تنفسی در کشاورزان مرغدار و دامدار شهر یزد. طب کار, [online] 10(3 ), pp.53-60. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488737. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 74 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی