نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1381 , دوره  12 , شماره  36 ; از صفحه 41 تا صفحه 45 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه انفاركتوس ميوكارد با بروز سرطان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ساری، دانشکده پزشکی ساری، بیمارستان حضوزت فاطمه زهرا (س)، بیمارستان امام خمینی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: سرطان ها و انفارکتوس ميوگارد دو علت عمده مرگ و مير بشر به شمار مي روند. از سويي آنژيوژنر پديده اي است که نقشي اساسي در پاتوژنر هر دوي آنها دارد و از سوي ديگر برخي عوامل خطرزاي مشترک بين بروز سرطان و انفارکتوس ميوکارد يافت مي شود. بدين دليل به نظر مي رسد که بتوان به دنبال رابطه اي بين بروز انفارکتوس و سرطان بود. مطالعاتي که در گذشته در اين زمينه صورت گرفته است بسيار محدود مي باشد. بر اين اساس يک مطالعه مورد-شاهدي طي سال هاي 77 الي 78 در ساري انجام گرديد. مواد و روش ها: از بين مراجعين بيمارستان امام خميني و فاطمه زهرا (س) ساري تعداد 50 بيمار که سابقه سرطان در آنها براساس پاتولوژي به اثبات رسيده بود و به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند (گروه مورد). پنجاه مراجعه کننده ديگر که مبتلا به سرطان نبوده و از نظر سن و جنس و سابقه بروز سرطان يا انفارکتوس ميوکارد در بستگان درجه يک با گروه مورد مطابقت داشتند، تحت عنوان گروه شاهد انتخاب گرديدند. اطلاعات مورد نظر شامل سابقه اثبات شده انفارکتوس ميوکارد و نسز وجود عوامل خطرزاي عمده انفارکتوس ميوکارد (شامل هيپرتانسيون، هيپرليپيدمي و ديابت مليتوس) در هر دو گروه مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت اطلاعات توسط آزمون آماري Chi-square تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: از ميان 50 بيمار گروه مورد، 8 نفر سابقه اثبات شده انفارکتوس ميوکارد را دشاتند، در حالي که اين ميزان در گروه مورد برابر با 4 نفر بود که اين اختلاف معني دار نبود. پس از تفکيک جنس، سابقه انفارکتوس ميوکارد در 6 نفر از زنان گروه مورد و 1 نفر از زنان گروه شاهد به اثبات رسيد که اين اختلاف از لحاظ آماري معني دار بود (P<0.05). در جنس مذکر از نظر سابقه انفارکتوس ميوکارد، بين دو گروه تفاوت معني داري يافت نشد و از نظر وجود عوامل خطرزاي انفارکتوس ميوکارد نيز بين دو گروه چه با تفکيک جنس و چه بدون آن اختلاف معني داري به دست نيامد. استنتاج: با بررسي نتايج حاصل از اين مطالعه رابطه معني داري بين بروز انفارکتوس ميوکارد و سرطان در زنان يافت شد. بر اين اساس علاوه بر نياز به مطالعات بيشتر و گسترده تر روي رابطه بين انفارکتوس ميوکارد و سرطان، لازم است که اين رابطه در زنان بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نثارحسینی، و. (1381). بررسی رابطه انفارکتوس میوکارد با بروز سرطان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 12(36), 41-45. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=48853Vancouver : کپی

نثارحسینی ویدا. بررسی رابطه انفارکتوس میوکارد با بروز سرطان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1381 [cited 2022August15];12(36):41-45. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=48853IEEE : کپی

نثارحسینی، و.، 1381. بررسی رابطه انفارکتوس میوکارد با بروز سرطان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 12(36), pp.41-45. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=48853. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 152 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی