برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه مقاومت آنتي بيوتيکي و فراواني ژن هاي حدت در اشريشيا کلي هاي ادراري و مدفوعي افراد مبتلا به عفونت دستگاه ادراري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پاتوبيولوژي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: عفونت هاي دستگاه ادراري يکي از مهم ترين عفونت هاي باکتريايي هستند و شايع ترين عامل اين عفونت ها باکتري اشريشيا کلي مي باشد. با توجه به اهميت اشريشيا کلي هاي فلور طبيعي دستگاه گوارش در ايجاد عفونت ادراري، مطالعه حاضر به منظور مقايسه اشريشيا کلي هاي عامل عفونت دستگاه ادراي با اشريشيا کلي هاي غالب فلور طبيعي دستگاه گوارش براساس مقاومت آنتي بيوتيکي و برخي ژن هاي حدت انجام گرفت. روش بررسي: براي انجام اين مطالعه توصيفي پس از اخذ رضايت نامه، از 30 خانم مبتلا به عفونت دستگاه ادراري نمونه ادراري و مدفوعي جمع آوري شد و پس از کشت و تأييد بيوشيميايي سه پرگنه به صورت تصادفي از قسمت هاي مختلف هر پليت(نمونه مدفوع و ادرار هر فرد) براي بررسي انتخاب شدند. فراواني ژن هاي hlyDوcnf1 با استفاده از روش PCR تعيين شد و بررسي فنوتيپي مقاومت آنتي بيوتيکي جدايه ها با استفاده از ديسک هاي آنتي بيوتيکي انجام گرفت. تحليل داده ها با استفاده از روش آماري توصيفي و آزمون مربع کاي انجام گرفت. يافته ها: به طور کلي90 جدايه ادراري و90 جدايه مدفوعي از نمونه هاي به دست آمده جداسازي شد. با مقايسه نتايج به دست آمده بين جدايه هاي ادراري و مدفوعي مشاهده شد که ميزان شيوع ژن هاي حدت بررسي شده در بين جدايه هاي ادراري نسبت به جدايه هاي مدفوعي بيشتر است(05/0p<). بيشترين مقاومت در فلور غالب مدفوع و ادرار نسبت به آنتي بيوتيک هاي تريمتوپريم سولفامتوکسازول و جنتامايسين ديده شد. در جدايه هاي ادراري بيشترين حساسيت به آنتي بيوتيک سيپروفلوکساسين(2/32 درصد) نشان داده شد. در گروه هاي اشريشيا کلي ادراري و مدفوعي به ترتيب 7/37 درصد و 6/46 درصد از جدايه ها مقاوم به سه آنتي بيوتيک و بيشتر بودند. در 9 بيمار از 30 بيمار بررسي شده، مقاومت آنتي بيوتيکي و ژن هاي حدت داراي الگوي يکسان بودند. نتيجه گيري: احتمالاً فلور غالب مدفوع عامل عفونت نيست بلکه جدايه هايي که ژن حدت بيشتر دارند در ايجاد عفونت مؤثر هستند. با توجه به بيشتر بودن مقاومت نسبت به آنتي بيوتيک هاي تريمتوپريم سولفامتوکسازول و جنتامايسين در هر دو گروه بررسي شده، احتمالاً فلور مدفوع مي تواند در انتقال ژن مقاومت آنتي بيوتيکي به ادرار نقش داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بهادری، م.، و معتمدی فر، م.، و درخشنده، ع.، و معتمدی بروجنی، آ.، و علی نژادی، م.، و نظیری، ز. (1397). مقایسه مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن های حدت در اشریشیا کلی های ادراری و مدفوعی افراد مبتلا به عفونت دستگاه ادراری. ارمغان دانش, 23(3 (پی در پی 128) ), 378-389. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488435Vancouver : کپی

بهادری مریم، معتمدی فر محمد، درخشنده عبداله، معتمدی بروجنی آذر، علی نژادی محسن، نظیری زهرا. مقایسه مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن های حدت در اشریشیا کلی های ادراری و مدفوعی افراد مبتلا به عفونت دستگاه ادراری. ارمغان دانش. 1397 [cited 2021September19];23(3 (پی در پی 128) ):378-389. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488435IEEE : کپی

بهادری، م.، معتمدی فر، م.، درخشنده، ع.، معتمدی بروجنی، آ.، علی نژادی، م.، نظیری، ز.، 1397. مقایسه مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن های حدت در اشریشیا کلی های ادراری و مدفوعی افراد مبتلا به عفونت دستگاه ادراری. ارمغان دانش, [online] 23(3 (پی در پی 128) ), pp.378-389. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488435. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 46 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی