نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير محلول پاشي اسيد هيوميک بر عملکرد و برخي خصوصيات مورفولوژي گياه گلرنگ (Carthamus tinctorius L. ) در شرايط تنش خشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهرکرد
 
چکیده: 
به منظور بررسي تاثير اسيد هيوميک تحت شرايط تنش خشکي بر برخي خصوصيات موفولوژيکي، عملکرد دانه و عملکرد روغن گلرنگ رقم محلي اصفهان، آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح پايه بلوک کامل تصادفي در سه تکرار انجام گرفت. فاکتور اصلي اين آزمايش شامل چهار سطح مختلف تنش خشکي (آبياري پس از 50، 80، 130 و 180 ميلي متر تبخير آب از تشتک تبخير کلاس A) و فاکتور فرعي شامل محلول پاشي اسيد هيوميک (به ميزان صفر، 1، 3 و 6 ليتر در هکتار) بود. صفات مورد ارزيابي در اين آزمايش شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعي در بوته، قطر ساقه، تعداد برگ در بوته، عملکرد دانه و عملکرد روغن بود. تنش خشکي و محلول پاشي اسيد هيوميک به صورت معني داري بر صفات ذکر شده اثرگذار بودند. بر اساس نتايج حاصل از مقايسات ميانگين، تنش خشکي سبب کاهش معني دار و محلول پاشي اسيد هيوميک نيز سبب افزايش معني دار صفات ذکر شده گرديدند. بيشترين عملکرد دانه و روغن به ترتيب 1687 و 7/393 کيلوگرم در هکتار در تيمار آبياري پس از 50 ميلي متر تبخير به دست آمد. حداکثر ميزان محلول پاشي اسيد هيوميک 6 ليتر در هکتار بود که سبب افزايش عملکرد دانه (9درصد) و عملکرد روغن (20 درصد) نسبت به تيمار شاهد گرديد. بر اساس نتايج حاصل از آزمايش و به دليل مشاهده اثرات مثبت محلول پاشي اسيد هيوميک روي گياه گلرنگ، توصيه مي گردد در صورت احتمال بروز تنش خشکي در طول دوره رشد گياه، به خصوصيات مثبت اين ماده آلي جهت افزايش رشد رويشي و زايشي در گياه گلرنگ توجه بيشتري معطوف گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کریمی، ا.، و تدین، ع. (1397). تاثیر محلول پاشی اسید هیومیک بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژی گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L. ) در شرایط تنش خشکی. پژوهش های کاربردی زراعی (پژوهش و سازندگی), 31(1 (پیاپی 118) ), 19-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488342Vancouver : کپی

کریمی اسماعیل، تدین علی. تاثیر محلول پاشی اسید هیومیک بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژی گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L. ) در شرایط تنش خشکی. پژوهش های کاربردی زراعی (پژوهش و سازندگی). 1397 [cited 2022August16];31(1 (پیاپی 118) ):19-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488342IEEE : کپی

کریمی، ا.، تدین، ع.، 1397. تاثیر محلول پاشی اسید هیومیک بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژی گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L. ) در شرایط تنش خشکی. پژوهش های کاربردی زراعی (پژوهش و سازندگی), [online] 31(1 (پیاپی 118) ), pp.19-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488342. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی