برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
دي 1397 , دوره  26 , شماره  10 ; از صفحه 857 تا صفحه 866 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل مرتبط با عدم کنترل ديابت در بوشهر، ايران، 1396

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پزشکي اجتماعي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي بوشهر، بوشهر، ايران
 
چکیده: 
مقدمه: بيماري ديابت مليتوس يکي از مهم ترين چالش هاي بهداشتي درماني محسوب مي شود. شکاف ها و تناقض هايي در نتايج مطالعات موجود در زمينه عوامل دخيل در عدم کنترل ديابت ديده مي شود. اين مطالعه با هدف تعيين عوامل مختلف مؤثر بر عدم کنترل ديابت انجام شد. روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي، از 216 فرد مبتلا به ديابت مراجعه کننده به سه آزمايشگاه شهر بوشهر داده ها تهيه گرديد. فرم جمع آوري داده ها مشتمل بر متغيرهاي دموگرافيک، وضعيت خانوادگي، شيوه زندگي، وضعيت باليني و بيماري هاي همراه بود. آزمايش هموگلوبين گليکوزيله و هموگلوبين بر روي نمونه خون بيماران انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS V 16 آناليز شد. براي سنجش ارتباط خام و همزمان متغيرهاي مختلف با وضعيت کنترل ديابت از آزمون رگرسيون لوجستيک استفاده گرديد. در تمام موارد از سطح معناداري 05/0 استفاده شد. نتايج: از 216 فرد مبتلا به ديابت، 6/48% ديابت کنترل نشده داشتند. در بررسي هاي خام بين عدم کنترل ديابت و سابقه فاميلي ديابت037/0=P ، تعداد افراد خانواده (018/0=P) و وضعيت باليني (P متفاوت براي متغيرهاي مختلف) ارتباط ديده شد. بين نوع داروي مصرفي 002/0= Pو مدت ابتلا به ديابت (05/0p<) با عدم کنترل ديابت هم در بررسي خام و هم در بررسي هاي همزمان با عوامل ديگر، ارتباط معنادار آماري مشاهده گرديد. در بررسي هاي خام بين عدم کنترل ديابت و سن، جنسيت، وضعيت تأهل، سطح تحصيلات، شغل، ساختار خانواده، شيوه زندگي و بيماري هاي همراه ارتباط معناداري پيدا نشد (05/0 P>). نتيجه گيري: نزديک به نيمي از بيماران، ديابت کنترل نشده داشتند. نوع داروي مصرفي و مدت ابتلا به ديابت، با عدم کنترل ديابت ارتباط داشتند. بين عدم کنترل ديابت و متغيرهاي دموگرافيک، ساختار خانواده، شيوه زندگي و بيماري هاي همراه ارتباط معناداري پيدا نشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی، س.، و امیری، م.، و مرزبان، ع. (1397). عوامل مرتبط با عدم کنترل دیابت در بوشهر, ایران, 1396. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد, 26(10 ), 857-866. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488331Vancouver : کپی

محمدی سودابه، امیری محمد، مرزبان علیرضا. عوامل مرتبط با عدم کنترل دیابت در بوشهر, ایران, 1396. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. 1397 [cited 2021June21];26(10 ):857-866. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488331IEEE : کپی

محمدی، س.، امیری، م.، مرزبان، ع.، 1397. عوامل مرتبط با عدم کنترل دیابت در بوشهر, ایران, 1396. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد, [online] 26(10 ), pp.857-866. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488331. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 58 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی