نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1397 , دوره  8 , شماره  1 ; از صفحه 163 تا صفحه 180 .
 
عنوان مقاله: 

واسنجي مدل اتوماسيون سلولي فازي رشد شهري با استفاده از الگوريتم ژنتيک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسي نقشه برداري، دانشکده مهندسي عمران، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
 
چکیده: 
توسعه سناريوهاي برنامه ريزي رشد شهري با توجه به پيامدهاي آتي که براي کاربري اراضي و پيشرفت برنامه هاي مکاني و سياست ها دارد، براي برنامه ريزان شهري و منطقه اي بسيار مهم مي باشد؛ اما پديده توسعه شهري به عنوان يک فرآيند پيوسته در حيطه مکان و زمان، تحت تأثير رفتارهاي تصميم گيري انساني است و در معرض ابهام و عدم قطعيت مکاني قرار دارد. بدين سبب در اين پژوهش با پياده سازي منطق فازي، چهارچوبي براي مدل سازي ماهيت مبهم پديده توسعه شهري ارائه شده است. سپس جهت اينکه تعيين پارامترهاي توابع عضويت فازي و وزن قوانين فازي مستقل ازنظر کارشناس باشد، از الگوريتم ژنتيک جهت تنظيم اين مقادير و بهبود عملکرد منطق فازي استفاده گرديده است. در اين تحقيق با به به کارگيري سه معيار ارزش زمين، دسترسي و جذابيت که نماد سه رکن توسعه پايدار هستند، يک مدل اتوماسيون سلولي فازي براي شبيه سازي گسترش کاربري اراضي شهري منطقه قزوين توسعه داده شد. سپس با تنظيم پارامترهاي مدل در دوره زماني 1384-1389، حداکثر ميزان انطباق با توسعه هاي حادث شده در سال 1389 به دست آمد. در حقيقت اين مدل با دقتي برابر با 31/94% برمبناي شاخص کاپا و 28/55% برمبناي شاخص سازگاري تنظيم شد که در مقايسه با مدل عامل مبناي ارائه شده با معيارهايي مشابه در اين منطقه، داراي نتايج به مراتب مطلوب تري مي باشد. ازاين رو با به به کارگيري اين مدل بهينه، توسعه شهري سال 1394 شبيه سازي شد که به مقدار شاخص کاپا 73/88% و مقدار شاخص سازگاري 05/39% در پيش بيني مناطق توسعه يافته دست يافت. اين نتايج نشانگر کارايي بالاي مدل مذکور در حوزه مدل سازي توسعه شهري و تغييرات کاربري اراضي مي باشد و بر توانايي مدل اتوماسيون سلولي، منطق فازي و همچنين الگوريتم ژنتيک در شبيه سازي فرآيندهاي جغرافيايي پيچيده صحه مي گذارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زالی، و.، و آل شیخ، ع.، و حسین علی، ف. (1397). واسنجی مدل اتوماسیون سلولی فازی رشد شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک. علوم و فنون نقشه برداری, 8(1 ), 163-180. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488182Vancouver : کپی

زالی وحید، آل شیخ علی اصغر، حسین علی فرهاد. واسنجی مدل اتوماسیون سلولی فازی رشد شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک. علوم و فنون نقشه برداری. 1397 [cited 2022August13];8(1 ):163-180. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488182IEEE : کپی

زالی، و.، آل شیخ، ع.، حسین علی، ف.، 1397. واسنجی مدل اتوماسیون سلولی فازی رشد شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک. علوم و فنون نقشه برداری, [online] 8(1 ), pp.163-180. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488182. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 82 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی