برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل فضايي فقر شهري با روش تحليل عاملي؛ نمونة مطالعه: قائمشهر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران
 
چکیده: 
طرح مسئله: يکي از مهم ترين معضلات شهري، شکل گيري و تمرکز پديدة فقر است که از عوامل اصلي ناپايداري شهرها به شمار مي رود. هدف: هدف از اين پژوهش، تحليل پراکنش فضايي شاخص ها و نماگرهاي فقر شهري در قائمشهر است. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردي و ازنظر روش، توصيفي-تحليلي است. داده هاي مربوط به مباني نظري پژوهش به شيوة کتابخانه اي و اسنادي گردآوري شده و داده هاي خام پژوهش از بلوک هاي آماري شهر است که براساس سرشماري مرکز آمار ايران تهيه شده است. براي بي مقياس سازي شاخص ها از روش فازي و براي سنجش وضعيت فقر از روش تحليل عاملي استفاده شده است. محاسبة شاخص هاي فقر با کمک نرم افزار Excel و تحليل عاملي با کمک نرم افزار Spss صورت گرفته است. براي انجام تحليل فضايي، روش هاي لکه هاي داغ و خودهمبستگي فضايي موران در محيط نرم افزار Gis به کار رفته است. نتايج: نشان مي دهد فقر در قائمشهر الگوي توزيع خوشه اي و خودهمبستگي فضايي دارد. بيشترين لکه هاي داغ در نواحي بيروني و حاشيه اي شهر و بيشترين لکه هاي سرد در نواحي مرکزي، شرقي و همچنين قسمت هايي از جنوب غربي شهر ديده مي شود. براساس يافته ها 7/46درصد مساحت و 1/35درصد جمعيت قائمشهر در پهنة فقير و بسيار فقير قرار دارند. براساس نتايج، قسمت هاي مرکزي شهر را بلوک هاي بسيار مرفه و مرفه دربرمي گيرد و قسمت هاي بيروني و حاشيه اي با بلوک هاي فقير و بسيار فقير احاطه شده است که اين امر شکاف جغرافيايي چشمگيري را در سطح قائمشهر نشان مي دهد. نوآوري: ازجمله نوآوري هاي اين پژوهش، استفاده از شاخص هاي جديد نظير درصد افراد بدون همسر، درصد مهاجران واردشده و درصد واحدهاي مسکوني با يک اتاق و همچنين استفاده از روش فازي براي بي مقياس سازي فازي شاخص هاي فقر شهري است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نیک پور، ع.، و لطفی، ص.، و حسنعلی زاده، م. (1398). تحلیل فضایی فقر شهری با روش تحلیل عاملی؛ نمونة مطالعه: قائمشهر. برنامه ریزی فضایی, 9(1 (پیاپی 32) ), 103-124. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488049Vancouver : کپی

نیک پور عامر، لطفی صدیقه، حسنعلی زاده میلاد. تحلیل فضایی فقر شهری با روش تحلیل عاملی؛ نمونة مطالعه: قائمشهر. برنامه ریزی فضایی. 1398 [cited 2022January21];9(1 (پیاپی 32) ):103-124. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488049IEEE : کپی

نیک پور، ع.، لطفی، ص.، حسنعلی زاده، م.، 1398. تحلیل فضایی فقر شهری با روش تحلیل عاملی؛ نمونة مطالعه: قائمشهر. برنامه ریزی فضایی, [online] 9(1 (پیاپی 32) ), pp.103-124. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=488049. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 151 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی