برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر عصاره هيدروالکلي چاي سبز sinensis Camellia بر بيان ژن آکواپورين1 در لوله پيچيده نزديک کليه رت تيمار شده با جنتامايسين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زيست شناسي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: جنتامايسين يک آنتي بيوتيک از گروه آمينوگليکوزيد است که در درمان طيف وسيعي از عفونت هاي باکتريايي به خصوص باکتري هاي گرم منفي مورد استفاده قرار مي گيرد، اما سميت کليوي و آسيب اکسيداتيو ناشي از مصرف جنتامايسين کاربرد باليني طولاني مدت آن را محدود مي کند. عصاره چاي سبز با دارا بودن فلاونوئيدهاي کاتچين اثرات آنتي اکسيداني و ضد التهابي دارد. AQP1 پروتئين سازنده يک کانال آبي واقع در توبول هاي کليوي است که در انتقال آب از عرض غشاهاي توبولي نقش دارد. هدف اين مطالعه ارزيابي اثر عصاره چاي سبز بر روي بيان ژن AQP1 در سميت کليوي ناشي از جنتامايسين در رت نر نژاد ويستار بود. روش بررسي: در اين مطالعه تجربي از 30 رت نر 64 هفته اي نژاد ويستار با وزن 200160 گرم استفاده شد، که به 5 گروه 6 تايي تقسيم شدند و شامل گروه کنترل(بدون تيمار)، گروه شم(تزريق درون صفاقي سرم فيزيولوژي)، گروه تجربي1( تزريق درون صفاقي 20 ميلي گرم بر کيلوگرم جنتامايسين)، گروه تجربي 2 (تزريق درون صفاقي چاي سبز با دوز 200 ميلي گرم بر کيلوگرم)، گروه تجربي 3 (تزريق درون صفاقي جنتامايسين و 200 ميلي گرم بر کيلوگرم چاي سبز). تمامي تيمارها به صورت درون صفاقي و به مدت 10 روز انجام شد و تغييرات بيوشيميايي خون شامل سطوح کراتينين و اوره بر اساس واکنش برتولت و کلرومتريک و روش ژافه صورت گرفت و نيز تغييرات کليه با روش هاي هيستوشيمي و ايمونوهيستوشيمي بررسي شد. داده ها با استفاده از آزمون آماري آناليز واريانس يک طرفه تجز يه وتحليل شدند. يافته ها: ميانگين سطح سرمي اوره و کراتينين در گروه يک در مقا يسه با گروه کنترل به طور معني داري افزايش يافته بود(001/0=p) و ميانگين سطح سرمي اوره و کراتينين در گروه سوم نيز در مقا يسه با گروه کنترل به طور معني داري افزايش يافته بود(001/0=p). نکروز و التهاب بافتي کليه، تجمع مواد هياليني ائوزينوفيلي در برخي لوله هاي کليوي، نفوذ سلول هاي التهابي منونوکلئر و کاهش بيان ژن AQP1 در توبول پروکسيمال ناشي از جنتامايسين با دوز مصرفي200 ميلي گرم بر کيلوگرم عصاره چاي سبز بهبود نيافت. نتيجه گيري: عصاره چاي سبز در دوز 200 ميلي گرم بر کيلوگرم و مدت زمان مذکور نمي تواند اثر حفاظتي در برابر سميت کليوي ناشي از جنتامايسين اعمال نمايد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پرورده، س.، و محسنی کوچصفهانی، ه.، و نبیونی، م. (1397). اثر عصاره هیدروالکلی چای سبز sinensis Camellia بر بیان ژن آکواپورین1 در لوله پیچیده نزدیک کلیه رت تیمار شده با جنتامایسین. ارمغان دانش, 23(2 (پی در پی 127) ), 146-159. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487983Vancouver : کپی

پرورده سعیده، محسنی کوچصفهانی هما، نبیونی محمد. اثر عصاره هیدروالکلی چای سبز sinensis Camellia بر بیان ژن آکواپورین1 در لوله پیچیده نزدیک کلیه رت تیمار شده با جنتامایسین. ارمغان دانش. 1397 [cited 2021August02];23(2 (پی در پی 127) ):146-159. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487983IEEE : کپی

پرورده، س.، محسنی کوچصفهانی، ه.، نبیونی، م.، 1397. اثر عصاره هیدروالکلی چای سبز sinensis Camellia بر بیان ژن آکواپورین1 در لوله پیچیده نزدیک کلیه رت تیمار شده با جنتامایسین. ارمغان دانش, [online] 23(2 (پی در پی 127) ), pp.146-159. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487983. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 38 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی