برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آبان 1397 , دوره  26 , شماره  8 ; از صفحه 706 تا صفحه 716 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل انگيزه مشارکت در فعاليت هاي ورزش همگاني از ديدگاه مردان و زنان شهر يزد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تربيت بدني، دانشگاه آزاد يزد، ايران
 
چکیده: 
مقدمه: ورزش پديده اي سازمان يافته است که از جنبه هاي گوناگون قابل بررسي است، يکي از مهم ترين جنبه هاي آن همگاني بودن آن و به تعبيري ورزش همگاني است و با توجه به نقش مهمي که ورزش همگاني بر جنبه هاي سلامتي، اجتماعي و اقتصادي جامعه دارد، از اين رو مطالعه حاضر به تحليل انگيزه مشارکت زنان و مردان شهر يزد به ورزش همگاني پرداخته است. روش بررسي: جامعه آماري پژوهش حاضر شامل 486152 نفر شامل کليه مردان و زنان بالاي 15 سال شهر يزد که بر اساس سرشماري سال 1390 به دست آمد؛ که تعداد نمونه آماري برابر با 400 نفر در نظر گرفته شد. اين پژوهش از نوع کاربردي و به روش پيمايشي اجرا گرديد. پس از تائيد روايي محتوايي توسط 10 نفر از اساتيد مديريت ورزشي پايايي پرسش نامه عوامل موثر بر انگيزه مشارکت در ورزش همگاني با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ تائيد شد. راهکارهاي توسعه انگيزه مشارکت زنان و مردان شهر يزد به ورزش همگاني به روش کيفي شناسايي و سپس با رويکرد کمي تجزيه وتحليل شد. جهت تجزيه وتحليل داده ها از نرم افزار SPSS16 استفاده شد. نتايج: نتايج حاصل از تجزيه وتحليل داده ها نشان داد که عوامل موثر در انگيزه مشارکت زنان و مردان شهر يزد در ورزش همگاني به ترتيب، عوامل مديريتي، فرهنگي، پيشگيرنده و درماني بودند. نتيجه گيري: لذا اتخاذ برنامه ريزي منظم توسط مديران ورزشي و استفاده از رسانه هاي جمعي در جهت تشويق مردم به مشارکت در ورزش همگاني لازم به نظر مي رسد، تا بدين سبب مشارکت در ورزش هاي همگاني در زندگي روزمره مردم حيات يافته و فرهنگ پرداختن به ورزش همگاني ميان مردان و زنان شهر يزد نهادينه شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صادق زاده، م.، و رضوی، س. (1397). تحلیل انگیزه مشارکت در فعالیت های ورزش همگانی از دیدگاه مردان و زنان شهر یزد. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد, 26(8 ), 706-716. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487922Vancouver : کپی

صادق زاده محمدحسن، رضوی سیدمحمدجواد. تحلیل انگیزه مشارکت در فعالیت های ورزش همگانی از دیدگاه مردان و زنان شهر یزد. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. 1397 [cited 2021September23];26(8 ):706-716. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487922IEEE : کپی

صادق زاده، م.، رضوی، س.، 1397. تحلیل انگیزه مشارکت در فعالیت های ورزش همگانی از دیدگاه مردان و زنان شهر یزد. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد, [online] 26(8 ), pp.706-716. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487922. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 149 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی