برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهمن 1397 , دوره  26 , شماره  6 ; از صفحه 46 تا صفحه 57 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تمرين مقاومتي بر بيان ژن GLUT4 در بافت عضله اسکتي، سطوح گلوکزو مقاومت انسولين در موش هاي صحرايي ديابتي نوع II

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشگاه آزاد تهران جنوب، تهران، ايران
 
چکیده: 
مقدمه يکي از مهم ترين انتقال دهنده هاي گلوکز، ناقل 4 گلوکز(GLUT4) است که در بافت هاي حساس به انسولين از جمله بافت عضلاني، بيان مي شود. هدف از اين پژوهش بررسي اثر تمرين مقاومتي بر بيان ژن ناقل 4 گلوکز(GLUT4) در بافت عضله اسکلتي و تغييرات انسولين، گلوکز و مقاومت انسولين در موش هاي صحرايي نر مبتلا به ديابت بود. مواد و روش ها بيست و هفت سر موش صحرايي نژاد ويستار به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. موش ها به مدت 6 هفته در معرض رژيم غذائي پر چرب قرار گرفتند و سپس به طور تصادفي در سه گروه: ديابتي با تمرين مقاومتي(10=n)، کنترل ديابتي(10=n) و کنترل چاق(7=n) تقسيم شدند. شيوه القاي ديابت نوع 2 به صورت تزريق يک دوز پايين استرپتوزوتوسين(STZ)(30 ميلي گرم بر کيلوگرم) انجام گرفت. برنامه تمريني مقاومتي به مدت 6 هفته و هر هفته 5 جلسه تمرين اجرا شد. غلظت گلوکز به روش آنزيمي رنگ سنجي با فن آوري گلوکز اکسيداز، انسولين سرم به روش اليزا و جهت بررسي بيان ژنGLUT4 از روش RT-Real time PCR استفاده گرديد. جهت تجزيه و تحليل استنباطي داده ها، از آزمون t مستقل و تحليل واريانس يک راهه استفاده گرديد. سطح معني داري(α ≤ 0. 05) در نظر گرفته شد. يافته هاي پژوهش نتايج نشان داد، القاي ديابت سبب کاهش بيان نسبي ژن GLUT4 در بافت عضله دوقلوي موش هاي کنترل ديابتي گرديد(P=0. 001). هم چنين ميزان بيان ژن GLUT4 در گروه تمرين نسبت به گروه کنترل ديابتي افزايش نشان داد(P=0. 038). علاوه بر اين نتايج نشان داد شش هفته تمرين مقاومتي سبب کاهش معني دار گلوکز خون و مقاومت انسولين در موش هاي چاق ديابتي گرديد(P=0. 001). بحث و نتيجه گيري بر اساس يافته هاي اين پژوهش، مي توان اظهار کرد که بيان ژن GLUT4 در بافت عضله دوقلو موش صحرايي در وضعيت ديابتيک کاهش مي يابد. هم چنين تمرينات مقاومتي توانست منجر به افزايش بيان ژن GLUT4 و بهبود سطح گلوکز و مقاومت انسولين در موش هاي ديابتي نوع 2 گردد که اين امر مي تواند ناشي از بهبود عملکرد ناقل گلوکز در اثر تمرين مقاومتي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بنایی فر، ع.، و ابراهیم پور، س.، و طباطبایی، ح.، و عبادی قهرمانی، م. (1397). اثر تمرین مقاومتی بر بیان ژن GLUT4 در بافت عضله اسکتی, سطوح گلوکزو مقاومت انسولین در موش های صحرایی دیابتی نوع II. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام, 26(6 ), 46-57. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487832Vancouver : کپی

بنایی فر عبدالعلی، ابراهیم پور سارا، طباطبایی حمید، عبادی قهرمانی مهرزاد. اثر تمرین مقاومتی بر بیان ژن GLUT4 در بافت عضله اسکتی, سطوح گلوکزو مقاومت انسولین در موش های صحرایی دیابتی نوع II. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. 1397 [cited 2021October27];26(6 ):46-57. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487832IEEE : کپی

بنایی فر، ع.، ابراهیم پور، س.، طباطبایی، ح.، عبادی قهرمانی، م.، 1397. اثر تمرین مقاومتی بر بیان ژن GLUT4 در بافت عضله اسکتی, سطوح گلوکزو مقاومت انسولین در موش های صحرایی دیابتی نوع II. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام, [online] 26(6 ), pp.46-57. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487832. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 71 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی