برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  26 , شماره  3 ; از صفحه 45 تا صفحه 52 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني اميد به زندگي بر مبناي سلامت رواني و سرسختي روانشناختي در زنان مبتلا به سرطان بعد از جراحي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسي، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات
 
چکیده: 
زمينه و هدف عوامل رواني به سبب تاثير بر روي سيستم ايمني بدن مي توانند نقش مهمي در بهبود يا گسترش بيماري در افراد مبتلا به سرطان داشته باشند. هدف از اين پژوهش بررسي نقش سلامت رواني و سرسختي روانشناختي در پيش بيني اميد به زندگي در زنان مبتلا به سرطان بعد از عمل جراحي بود. مواد و روش ها اين مطالعه توصيفي و از نوع همبستگي بود. نمونه هاي مورد بررسي شامل 122 نفر از زنان مبتلا به سرطان بود که مورد عمل جراحي قرار گرفته بودند و براي پيگيري بيماري خود به انستيتو کانسر ايران مراجعه کرده بودند. اين افراد با روش نمونه-گيري غير تصادفي هدفمند انتخاب شدند و به پرسشنامه هاي اميد به زندگي اسنايدر (1991)؛ سلامت رواني کي يز و ماگيارمو (2003) و فرم کوتاه شده سرسختي کوباسا (1982) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيري با رويکرد سلسله مراتبي با استفاده از نسخه 21 نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که هر سه زير مقياس بهزيستي هيجاني، بهزيستي روانشناختي و بهزيستي اجتماعي مربوط به سلامت رواني و هر سه مولفه تعهد، کنترل و چالش مربوط به سرسختي روانشناختي به صورت مثبت و معنادار در سطح 01/0 با اميد به زندگي رابطه داشتند. مولفه هاي سرسختي 8/49 درصد از واريانس اميد به زندگي و مولفه هاي سلامت رواني، 4/25 درصد از واريانس اميد به زندگي را به صورت مثبت و معنادار در سطح 01/0 در زنان مبتلا به سرطان تبيين کردند. از بين مولفه هاي سرسختي فقط مولفه تعهد به صورت مثبت و معنادار در سطح 05/0 و از بين زير مقياس هاي سلامت رواني، بهزيستي هيجاني و بهزيستي روانشناختي به صورت مثبت و معنادار در سطح 01/0 اميد به زندگي را در زنان مبتلا به سرطان پيش بيني کردند. نتيجه گيري براساس يافته هاي پژوهش بيماراني که از بهزيستي هيجاني، بهزيستي روانشناختي و تعهد بالاتري برخوردار بودند، اميد به زندگي بيشتري داشتند. با توجه به ميزان پيش بيني هريک از متغيرها، مداخلات روانشناختي براي تقويت اين متغيرها در زنان مبتلا به سرطان بعد از عمل جراحي توصيه مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسینی، ص.، و نصرالهی، ب.، و عقیلی، م. (1397). پیش بینی امید به زندگی بر مبنای سلامت روانی و سرسختی روانشناختی در زنان مبتلا به سرطان بعد از جراحی. نشریه جراحی ایران, 26(3 ), 45-52. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487791Vancouver : کپی

حسینی صدیقه، نصرالهی بیتا، عقیلی مهدی. پیش بینی امید به زندگی بر مبنای سلامت روانی و سرسختی روانشناختی در زنان مبتلا به سرطان بعد از جراحی. نشریه جراحی ایران. 1397 [cited 2021October25];26(3 ):45-52. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487791IEEE : کپی

حسینی، ص.، نصرالهی، ب.، عقیلی، م.، 1397. پیش بینی امید به زندگی بر مبنای سلامت روانی و سرسختی روانشناختی در زنان مبتلا به سرطان بعد از جراحی. نشریه جراحی ایران, [online] 26(3 ), pp.45-52. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487791. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی