نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  8 , شماره  - ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

مدل تبيين افسردگي براساس نقش مستقيم حمايت اجتماعي با ميانجي گري سبک هاي اسنادي کودکان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
هدف افسردگي يکي از اختلالات شايع دوران کودکي است. پژوهشگران بر شناسايي عوامل مرتبط با افسردگي در دوره کودکي تاکيد کرده اند. هدف پژوهش حاضر تبيين افسردگي بر اساس نقش مستقيم حمايت اجتماعي و نقش ميانجي سبک هاي اسنادي در کودکان بود. روش بررسي طرح پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري اين پژوهش را تمامي کودکان مراکز بهزيستي تهران به تعداد 1120 کودک 7 تا 12 سال در 79 مرکز در سال 1396 تشکيل دادند. 545 نفر به شيوه نمونه گيري دردسترس انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل، پرسشنامه افسردگي کودکان کواکس (1992)، پرسشنامه سبک اسنادي کودکان پترسون و سليگمن (1984) و پرسشنامه حمايت اجتماعي پروسيدانو و هلر (1983) بود. داده ها با استفاده از نرم افزارهاي SPSS-22 و AMOS 23 تحليل شدند. آزمون هاي همبستگي پيرسون و معادلات ساختاري با سطح معناداري 0٫ 05 به کار گرفته شد. يافته ها نتايج همبستگي پيرسون نشان داد، سبک اسنادي دروني و پايدار منفي با افسردگي ارتباط معکوس و معناداري داشت (0٫ 001>p) و سبک اسنادي دروني منفي، پايداري، کلي با افسردگي ارتباط مستقيم و معناداري داشت (0٫ 001>p). همچنين، حمايت اجتماعي با افسردگي ارتباط منفي و معناداري داشت (0٫ 001>p). بين نمره کل سبک اسنادي، حمايت اجتماعي و افسردگي نيز ارتباط معناداري وجود داشت (0٫ 001>p). همچنين در سطح معادلات ساختاري نتايج نشان داد، حمايت اجتماعي با نقش ميانجي سبک هاي اسنادي مي تواند پيش بيني کننده افسردگي در کودکان باشند (0٫ 001>p). نتيجه گيري به طور کلي نتايج پژوهش حاضر نشان داد، حمايت اجتماعي با نقش ميانجي سبک هاي اسنادي مي تواند مدل مطلوبي جهت پيش بيني افسردگي در کودکان باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

موقر، م.، و میرزاحسینی، ح.، و ضرغام حاجبی، م. (1397). مدل تبیین افسردگی براساس نقش مستقیم حمایت اجتماعی با میانجی گری سبک های اسنادی کودکان. مطالعات ناتوانی, 8(- ), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487484Vancouver : کپی

موقر مهشید، میرزاحسینی حسن، ضرغام حاجبی مجید. مدل تبیین افسردگی براساس نقش مستقیم حمایت اجتماعی با میانجی گری سبک های اسنادی کودکان. مطالعات ناتوانی. 1397 [cited 2022August08];8(- ):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487484IEEE : کپی

موقر، م.، میرزاحسینی، ح.، ضرغام حاجبی، م.، 1397. مدل تبیین افسردگی براساس نقش مستقیم حمایت اجتماعی با میانجی گری سبک های اسنادی کودکان. مطالعات ناتوانی, [online] 8(- ), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487484. 

 
بازدید یکساله 219 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی