نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  8 , شماره  - ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ويژگي هاي شخصيتي در افراد بهنجار و بيماران مبتلا به اختلال دوقطبي نوع يک و اختلال افسردگي اساسي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
هدف: در بين افرادي که به علت مشکلات روان شناختي نياز به کمک و درمان دارند، اختلال هاي خلقي مشکل شايعي است و اختلال دوقطبي (BD) و اختلال افسردگي اساسي (MDD) از اختلال هاي خلقي بسيار رايج با شيوعي به ترتيب حدود 1 درصد و 6٫ 7درصد هستند. اين دو اختلال به دليل شيوع زياد و ماهيت بازگشتي و عودکنندگي سالانه هزينه هاي گزافي به جامعه تحميل مي کنند؛ بنابراين هدف از مطالعه حاضر شناخت ويژگي هاي شخصيتي در بيماران مبتلا به اختلال دوقطبي نوع يک و اختلال افسردگي اساسي و افراد بهنجار و مقايسه آن ها است. روش بررسي: به منظور انجام اين پژوهش که مطالعه اي علي مقايسه اي بود، 90 آزمودني ازطريق نمونه گيري دردسترس از بين بيماران بستري و سرپايي مراجعه کننده در شش ماهه اول سال 1394 و کارمندان شاغل در بيمارستان روان پزشکي ايران، انتخاب شده و در سه گروه اختلال دوقطبي نوع يک (30=N) و اختلال افسردگي اساسي (30=N) و گروه بهنجار (30=N) قرار گرفتند. سپس آزمون ميلون 2(MCMI-2) به صورت انفرادي اجرا شد. تجزيه وتحليل داده ها نيز با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. جهت مقايسه ميانگين ويژگي هاي شخصيتي سه گروه مطالعه شده، آزمون آماري تحليل واريانس چندمتغيره و براي مقايسه دوبه دو گروه ها در هريک از ويژگي هاي شخصيتي، آزمون تعقيبي توکي به کار گرفته شد. يافته ها: نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد بين افراد مبتلا به اختلال دوقطبي نوع يک و افراد بهنجار در تمامي ويژگي هاي شخصيتي به استثناي ويژگي هاي اسکيزوئيد و وسواسي تفاوت معنا دار مشاهده مي شود (0٫ 05>p). همچنين در آزمون ميلون، بين افراد بهنجار و مبتلا به اختلال افسردگي اساسي در ويژگي هاي شخصيتي اسکيزوئيد، اجتنابي، ضداجتماعي، منفعل/پرخاشگر، خود تخريب گر، اسکيزوتايپال، مرزي و پارانوئيد تفاوت معنادار وجود دارد (0٫ 05>p). همچنين در اين پژوهش بين افراد مبتلا به اختلال دوقطبي نوع يک و اختلال افسردگي اساسي در ويژگي هاي اسکيزوئيد و نمايشي و خودشيفته، تفاوت معنا دار يافت مي شود (0٫ 05>p). نتيجه گيري: براساس تفاوت معنادار در ويژگي هاي شخصيتي در افراد مبتلا به اختلال افسردگي و دوقطبي نوع يک درمقايسه با افراد سالم، توجه به اين امور در طرح ريزي درماني موثر ضروري است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صمدی بهرامی، ف.، و زنوزیان، س.، و بلیاد، م. (1397). مقایسه ویژگی های شخصیتی در افراد بهنجار و بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و اختلال افسردگی اساسی. مطالعات ناتوانی, 8(- ), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487445Vancouver : کپی

صمدی بهرامی فریده، زنوزیان سعیده، بلیاد محمدرضا. مقایسه ویژگی های شخصیتی در افراد بهنجار و بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و اختلال افسردگی اساسی. مطالعات ناتوانی. 1397 [cited 2022May29];8(- ):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487445IEEE : کپی

صمدی بهرامی، ف.، زنوزیان، س.، بلیاد، م.، 1397. مقایسه ویژگی های شخصیتی در افراد بهنجار و بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و اختلال افسردگی اساسی. مطالعات ناتوانی, [online] 8(- ), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487445. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 371 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی