برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1397 , دوره  12 , شماره  6 ; از صفحه 10 تا صفحه 19 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير يک دوره تمرين شنا به همراه عصاره بابونه بر وضعيت آنتي اکسيداني موش هاي صحرايي نر بالغ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
زمينه و هدف: فعاليت هاي ورزشي منجر به افزايش راديکال هاي آزاد مي شود. با اين وجود، گياهان دارويي مي توانند با تاثير آنتي اکسيداني، از استرس اکسيداتيو و آسيب سلولي جلوگيري کنند. در اين مطالعه اثرات آنتي اکسيداني تمرين شنا و عصاره بابونه در موش هاي صحرايي نر بالغ بررسي گرديد. روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، 35 سر موش صحرايي نر بالغ نژاد اسپراگودوالي، انتخاب و به پنج گروه هفت سري شامل: گروه کنترل، تمرين شنا، مصرف بابونه، تمرين شنا همراه با مصرف بابونه و گروه شم تقسيم شدند. گروه هاي 2 و 4 به مدت 8 هفته (سه جلسه در هفته و هرجلسه 60 دقيقه) شناي اجباري کردند و گروه هاي 3 و 4 به مدت 8 هفته، روزانه عصاره بابونه را به ميزان 200 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن، به صورت زيرصفاقي دريافت کردند. سطوح سرمي متغيرها با استفاده از روش اسپکتروفتومتري مورد ارزيابي قرار گرفت. داده ها با استفاده ازآزمون هاي آماري کلموگروف-اسميرنوف، واريانس يک طرفه و تعقيبي توکي تجزيه و تحليل شدند (05/0≥ p). يافته ها: در اين مطالعه تمرين شنا، مصرف بابونه و تمرين شنا همراه با مصرف بابونه، بر افزايش ظرفيت آنتي اکسيدان هاي تام موش هاي صحرايي تاثير معني داري داشت (001/0=p). همچنين مصرف بابونه (004/0=p)، تمرين شنا (001/0=p) و تمرين شنا همراه با مصرف بابونه (001/0=p)، بر کاهش سطوح مالون دي آلدئيد موش هاي صحرايي داراي تاثير معني داري بود. مصرف بابونه (04/0=p)، تمرين شنا (01/0=p) و تمرين شنا همراه با مصرف بابونه (03/0=p) نيز بر افزايش گلوتاتيون موش هاي صحرايي، اثر معني داري گذاشت. نتيجه گيري: با توجه به نتايج، به نظر مي رسد جهت بهبود وضعيت آنتي اکسيداني مي توان از تمرين شنا، مصرف بابونه و ترکيب اين دو استفاده کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدحسینی، ف.، و حسینی، س.، و احمدی، م. (1397). تاثیر یک دوره تمرین شنا به همراه عصاره بابونه بر وضعیت آنتی اکسیدانی موش های صحرایی نر بالغ. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 12(6 ), 10-19. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487272Vancouver : کپی

محمدحسینی فرشته، حسینی سیدعلی، احمدی مژگان. تاثیر یک دوره تمرین شنا به همراه عصاره بابونه بر وضعیت آنتی اکسیدانی موش های صحرایی نر بالغ. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1397 [cited 2021November30];12(6 ):10-19. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487272IEEE : کپی

محمدحسینی، ف.، حسینی، س.، احمدی، م.، 1397. تاثیر یک دوره تمرین شنا به همراه عصاره بابونه بر وضعیت آنتی اکسیدانی موش های صحرایی نر بالغ. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, [online] 12(6 ), pp.10-19. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487272. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 62 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی