برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1397 , دوره  7 , شماره  6 ; از صفحه 16 تا صفحه 23 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تمرين مقاومتي بر سطوح سرمي تروپونين آي با حساسيت بالا و پپتيد ناتريورتيک مغزي در مردان سالمند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
مقدمه تمرين مقاومتي اثرات مفيدي بر سلامت سيستم قلبي عروقي داشته و مي تواند يک درمان موثر براي شرايط باليني مختلف مانند بيماري قلبي باشد. هدف از مطالعه حاضر، تعيين اثر تمرين مقاومتي بر سطوح سرمي تروپونين آي با حساسيت بالا (height sensitive Cardiac troponin I) و پپتيد ناتريورتيک مغزي (N-terminal proBrain Natriuretic Pepted) مردان سالمندمي باشد. روش کار اين مطالعه از نوع نيمه تجربي با طرح پيش آزمون-پس آزمون بود. 24 نفر به صورت انتخابي از بين مردان سالمند شهر کرج (سن: 25/5 ± 72، وزن: 3/13 ± 4/73، شاخص توده بدني: 3/4 ± 1/27) به عنوان آزمودني هاي پژوهش حاضر انتخاب و به صورت تصادفي در 2 گروه تمرين مقاومتي (12 نفر) وکنترل (12 نفر) تقسيم شدند. پروتکل تمرين مقاومتي به مدت هشت هفته و سه جلسه در هر هفته با هشت حرکت و هر حرکت با ده تکرار براي گروه مداخله طراحي گرديد. گروه کنترل نيز به منظور مقايسه با گروه تمرين و بررسي اثر زمان هشت هفته اي خونگيري پيش و پس آزمون در آسايشگاه کهريزک تحت کنترل بودند. براي اندازه گيري سطوح سرمي NT-proBNP و hs-CTnI بترتيب از روش الايزا (ELIZA) وکمي لومينسانس (Chemi Luminescence) استفاده گرديد. پايايي کيت هاي NT-proBNP و hs-CTnI بترتيب با شناسه هاي (ZB-1239-H9648) و (ZB-11753S-H9648) مشخص شد. روايي کيت هاي مورد استفاده با نظرسنجي از متخصصان آزمايشگاه مشخص گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پي اس اس نسخه 24 تحليل شد. يافته ها سطوح سرمي hs-CTnI و NT-proBNP پس از هشت هفته تمرين مقاومتي کاهش معني داري نشان داد (05/0 > P). همچنين، سطوح NT-proBNP گروه تمرين در مقايسه با گروه کنترل، کاهش معني داري پس از هشت هفته تمرين مقاومتي داشت (05/0 > P). نتيجه گيري تمرين مقاومتي باعث کاهش سطوح بيومارکرهاي پيش آگهي دهنده بيماري هاي قلبي hs-CTnI و NT-proBNP در مردان سالمند مي گردد. لذا ارائه برنامه هاي تمرين مقاومتي مي تواند سرعت آتروفي عضلات اسکلتي و قلبي و پديده سارکوپني را که در سالمندي اتفاق مي افتد، کاهش داده و سطوح بيومارکرهاي قلبي را در شرايط مطلوب حفظ نمايد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رنگرز، ا.، و میرزایی، ب.، و رحمانی نیا، ف. (1397). اثر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی تروپونین آی با حساسیت بالا و پپتید ناتریورتیک مغزی در مردان سالمند. مدیریت ارتقای سلامت, 7(6 ), 16-23. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487164Vancouver : کپی

رنگرز ابراهیم، میرزایی بهمن، رحمانی نیا فرهاد. اثر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی تروپونین آی با حساسیت بالا و پپتید ناتریورتیک مغزی در مردان سالمند. مدیریت ارتقای سلامت. 1397 [cited 2021October27];7(6 ):16-23. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487164IEEE : کپی

رنگرز، ا.، میرزایی، ب.، رحمانی نیا، ف.، 1397. اثر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی تروپونین آی با حساسیت بالا و پپتید ناتریورتیک مغزی در مردان سالمند. مدیریت ارتقای سلامت, [online] 7(6 ), pp.16-23. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487164. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 49 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی