برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1397 , دوره  7 , شماره  5 ; از صفحه 45 تا صفحه 51 .
 
عنوان مقاله: 

نقش همدلي عاطفي و شناختي در پيش بيني رضايت و فرسودگي شغلي پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
مقدمه پرستاري حرفه اي استرس زا است و سلامت آنان نقش مهمي در حفظ و ارتقاي سلامت بيماران دارد. بنابراين پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش همدلي عاطفي و شناختي در پيش بيني رضايت و فرسودگي شغلي پرستاران انجام شد. روش کار پژوهش حاضر مقطعي از نوع همبستگي بود. جامعه پژوهش پرستاران بيمارستان هاي دولتي شهر اروميه در سال 1397 بودند که از ميان آنان 285 نفر به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش پرسشنامه هاي همدلي عاطفي و شناختي (رنييرز و همکاران، 2011)، رضايت شغلي (اسميت و همکاران، 1969) و فرسودگي شغلي (ماسلاچ و جکسون، 1993) بودند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-19 با روش هاي ضرايب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه با مدل همزمان تحليل شدند. يافته ها نتايج نشان داد که همدلي عاطفي و شناختي با رضايت شغلي پرستاران رابطه مثبت و معنادار و با فرسودگي شغلي پرستاران رابطه منفي و معنادار داشتند. همچنين همدلي عاطفي و شناختي توانستند به طور معناداري 4/38 درصد از تغييرات رضايت شغلي پرستاران و 1/51 درصد از تغييرات فرسودگي شغلي پرستاران را پيش بيني کنند (05/0>p). نتيجه گيري نتايج حاکي از نقش موثر همدلي عاطفي و شناختي در پيش بيني رضايت و فرسودگي شغلي پرستاران بود. بنابراين براي افزايش رضايت شغلي و کاهش فرسودگي شغلي پرستاران مي توان ميزان همدلي عاطفي و شناختي آنان را از طريق کارگاه هاي آموزشي ارتقاء بخشيد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خریدارعتیق، س.، و زینالی، ع. (1397). نقش همدلی عاطفی و شناختی در پیش بینی رضایت و فرسودگی شغلی پرستاران. آموزش پرستاری, 7(5 ), 45-51. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487137Vancouver : کپی

خریدارعتیق سودابه، زینالی علی. نقش همدلی عاطفی و شناختی در پیش بینی رضایت و فرسودگی شغلی پرستاران. آموزش پرستاری. 1397 [cited 2022January20];7(5 ):45-51. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487137IEEE : کپی

خریدارعتیق، س.، زینالی، ع.، 1397. نقش همدلی عاطفی و شناختی در پیش بینی رضایت و فرسودگی شغلی پرستاران. آموزش پرستاری, [online] 7(5 ), pp.45-51. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487137. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 380 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی