نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه مشارکت اجتماعي در مادران کودکان مبتلا به فنيل کتونوري و مادران کودکان سالم شهر همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
مقدمه: مشارکت اجتماعي از مفاهيم قابل در بيماري ها مي باشد. باتوجه به عوارض بيماري فنيل کتونوري و نقش مادر به عنوان يکي از ارکان خانواده؛ مطالعه حاضر با هدف مقايسه مشارکت اجتماعي در مادران کودکان مبتلا به فنيل کتونوري و مادران کودکان سالم شهر همدان انجام شد. روش کار: در اين پژوهش توصيفي-مقايسه اي، 65 مادر داراي کودک فنيل کتونوري و 122 مادر داراي کودک سالم در شهر همدان در سال 1395 شرکت کردند. نمونه گيري به صورت در دسترس از بين مادران داراي کودک مبتلا به فنيل کتونوري و به روش نمونه گيري تصادفي ساده از ميان مادران کودکان سالم، انتخاب شدند. ابزار شامل اطلاعات جمعيت شناختي و پرسشنامه "عوامل مشارکت اجتماعي زنان" (Social Participation Factors of Woman) بود. پايايي پرسشنامه به روش آزمون بازآزمون و با همبستگي درون کلاسي به دست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پي اس نسخه 23 تحليل شد. يافته ها: مشارکت اجتماعي مادران در 5/98 درصد موارد متوسط ودر 5/1 درصد موارد مناسب بود. ميانگين مشارکت اجتماعي در مادران کودکان فنيل کتونوريا با مادران کودکان سالم داراي تفاوت معني داري از نظر آماري بود (043/0 = P). سطح تحصيلات در مشارکت اجتماعي مادران کودکان فنيل کتونوري همبستگي معني داري داشت (045/0 = P) اما تأثير متغيرهاي درآمد، وضعيت زناشويي، جنسيت فرزند وچندمين فرزند فنيل کتونوريا در مشارکت اجتماعي مادران تأثير معني داري نداشت (05/0 < P). نتيجه گيري: مشارکت اجتماعي مادران کودکان فنيل کتونوري در سطح پايين است. پيشنهاد مي شود مداخلات توانبخشي و روانشناختي جهت ارتقاء سطح مشارکت اجتماعي مادران در کنار برنامه درماني کودکان گنجانده شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مرتضوی، ز.، و مرتضوی، س.، و حمیدی، ا.، و نورانی قرابرقع، س. (1397). مقایسه مشارکت اجتماعی در مادران کودکان مبتلا به فنیل کتونوری و مادران کودکان سالم شهر همدان. مدیریت ارتقای سلامت, 7(2 ), 18-25. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487097Vancouver : کپی

مرتضوی زهرا، مرتضوی سعیده سادات، حمیدی امید، نورانی قرابرقع سحر. مقایسه مشارکت اجتماعی در مادران کودکان مبتلا به فنیل کتونوری و مادران کودکان سالم شهر همدان. مدیریت ارتقای سلامت. 1397 [cited 2022May19];7(2 ):18-25. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487097IEEE : کپی

مرتضوی، ز.، مرتضوی، س.، حمیدی، ا.، نورانی قرابرقع، س.، 1397. مقایسه مشارکت اجتماعی در مادران کودکان مبتلا به فنیل کتونوری و مادران کودکان سالم شهر همدان. مدیریت ارتقای سلامت, [online] 7(2 ), pp.18-25. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487097. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 80 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی