برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي دانش، نگرش و عملکرد مبتني بر شواهد در پرستاران شاغل در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه هاي علوم پزشکي سمنان، لرستان و تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
مقدمه پرستاران به عنوان يکي از اعضاء تيم درمان، نياز است در امر مراقبت از بيمار از بهترين شواهد موجود و نتايج تحقيقات معتبر در عملکرد خود استفاده کنند. مقاله حاضر با هدف بررسي مقايسه اي دانش، نگرش و عملکرد پرستاري مبتني بر شواهد در سه بيمارستان منتخب از دانشگاه هاي علوم پزشکي تهران، سمنان و لرستان را در سال 1396 انجام شد. روش کار اين مطالعه از نوع توصيفي-تحليلي بود که 524 پرستار شاغل در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه هاي علوم پزشکي سمنان و لرستان و تهران از نظر دانش، نگرش و عملکرد مبتني بر شواهد مورد ارزيابي قرار گرفتند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه عملکرد مبتني بر شواهد با دو بخش اطلاعات جمعيت شناختي و سه بعد دانش، نگرش و عملکرد مبتني بر شواهد، بود. داده ها پس از جمع آوري وارد نرم افزار SPSS نسخه 16 شده و با آمار توصيفي و تحليلي (آنووا و ضريب همبستگي اسپيرمن) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها در اين مطالعه ميانگين عملکرد مبتني بر شواهد در سه حيطه دانش، نگرش کاربرد در پرستاران دانشگاه علوم پزشکي سمنان و لرستان نسبت به دانشگاه تهران تفاوت معني دار داشت (P<0. 0001). بين جنس، سن، سابقه کار و عملکرد مبتني بر شواهد ارتباط معني دار بود ولي بين سطح تحصيلات و عملکرد مبتني بر شواهد ارتباط معني دار وجود نداشت. نتيجه گيري با توجه به نتايج مطالعه، عملکرد مبتني بر شواهد در پرستاران استانهاي سمنان و لرستان نسبت به استان تهران بيشتر بود. با اجراي اصول پرستاري مبتني بر شواهد مي توان با کم کردن فاصله بين تحقيق و عمل پرستاري، از نتايج پژوهش در بالين استفاده کرده و کيفيت مراقبت را افزايش داد و با اين کار هويت مستقل پرستاري نيز ارتقاء مي يابد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سپهوند، ا.، و فلاحی خشکناب، م.، و کوگانی نژاد، ح.، و حدادی، ف. (1397). بررسی مقایسه ای دانش, نگرش و عملکرد مبتنی بر شواهد در پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی سمنان, لرستان و تهران. آموزش پرستاری, 7(4 ), 32-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487090Vancouver : کپی

سپهوند الهام، فلاحی خشکناب مسعود، کوگانی نژاد حدیث، حدادی فاطمه. بررسی مقایسه ای دانش, نگرش و عملکرد مبتنی بر شواهد در پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی سمنان, لرستان و تهران. آموزش پرستاری. 1397 [cited 2021September17];7(4 ):32-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487090IEEE : کپی

سپهوند، ا.، فلاحی خشکناب، م.، کوگانی نژاد، ح.، حدادی، ف.، 1397. بررسی مقایسه ای دانش, نگرش و عملکرد مبتنی بر شواهد در پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی سمنان, لرستان و تهران. آموزش پرستاری, [online] 7(4 ), pp.32-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487090. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 76 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی