نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثربخشي درمان ذهن آگاهي مثبت محور، شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي و درمان شناختي رفتاري بر اضطراب اجتماعي و مهارت هاي ارتباطي دانش آموزان دختر افسرده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
مقدمه: اضطراب اجتماعي و مهارت هاي ارتباطي ضعيف از زمره مشکلاتي است که دختران دانش آموز افسرده از آن رنج مي برند. اين پژوهش با هدف مقايسه اثربخشي درمان ذهن آگاهي مثبت محورPDMT، شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي M BCT و درمان شناختي رفتاري CBT بر اضطراب اجتماعي و مهارت هاي ارتباطي دانش آموزان دختر افسرده اجرا شد. روش: روش پژوهش نيمه آزمايشي و طرح پژوهش، چهار گروهي با دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون بود. به منظور انجام پژوهش از ميان سي صد دانش آموز دختر مقطع متوسطه اول در شهر نائين در سال 1396، شصت نفر به صورت هدفمند مبتني بر ملاک هاي ورود و خروج انتخاب و به طور تصادفي در سه گروه آزمايش(15 نفربراي هر گروه) و يک گروه کنترل (پانزده نفر) گمارده شدند. براي سنجش متغيرهاي پژوهش پرسشنامه اضطراب اجتماعي و پرسشنامه مهارت هاي ارتباطي در مراحل پيش آزمون و پس آزمون استفاده شد. گروه در مان ذهن آگاهي مثبت محور، شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي و درمان شناختي و رفتاري هر يک به مدت دوازده جلسه، تحت درمان قرار گرفتند و گروه کنترل هيچگونه درماني دريافت ننمود. داده ها از طريق تحليل کوواريانس چند متغيري مانکوا تحليل شد. نتايج: نتايج نشان داد که بين در مان ذهن آگاهي مثبت محور، شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي و درمان شناختي رفتاري با گروه کنترل در اضطراب اجتماعي و مهارت هاي ارتباطي در پس آزمون پس از کنترل پيش آزمون تفاوت معناداري وجود دارد. (01/0>p) همچنين درمان ذهن آگاهي مثبت محور و شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي نسبت به درمان شناختي و رفتاري در مهارت هاي ارتباطي داراي تفاوت معنادار بود. بحث و نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاکي از آن است که در مان ذهن آگاهي مثبت محور، شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي و درمان شناختي و رفتاري در کاهش اضطراب اجتماعي و افزايش مهارت هاي ارتباطي دختران دانش آموز افسرده درمان هاي موثري هستند. با اين حال درمان ذهن آگاهي مثبت محور را مي توان براي کاهش اضطراب اجتماعي اين دانش آموزان بيشتر از ديگر درمان ها استفاده نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

طباطبایی نژاد، ف.، و گل پرور، م.، و آقایی، ا. (1397). مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی مثبت محور, شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر اضطراب اجتماعی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان دختر افسرده. پژوهشنامه مددکاری اجتماعی, 7(3 (پیاپی 25) ), 5-16. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487065Vancouver : کپی

طباطبایی نژاد فاطمه سادات، گل پرور محسن، آقایی اصغر. مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی مثبت محور, شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر اضطراب اجتماعی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان دختر افسرده. پژوهشنامه مددکاری اجتماعی. 1397 [cited 2022May20];7(3 (پیاپی 25) ):5-16. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487065IEEE : کپی

طباطبایی نژاد، ف.، گل پرور، م.، آقایی، ا.، 1397. مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی مثبت محور, شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر اضطراب اجتماعی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان دختر افسرده. پژوهشنامه مددکاری اجتماعی, [online] 7(3 (پیاپی 25) ), pp.5-16. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487065. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 421 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی