برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر هشت هفته تمرين استقامتي همراه با مکمل دهي کلرلا بر مقادير آنزيم هاي کبدي در زنان ميانسال ديابتي نوع دو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
زمينه: با توجه به شيوع چاقي و ديابت و ارتباط آنها با بيماري کبدي پژوهش حاضر با هدف تعيين تأثير هشت هفته تمرين استقامتي همراه با مکمل دهي کلرلا بر مقادير سرمي آنزيمهاي کبدي در زنان ميانسال ديابتي نوع دو انجام شد. روش کار: در اين پژوهش نيمه تجربي 40 زن غيرفعال ديابتي نوع دو در دامنه سني 65-45 سال با شاخص توده بدني بيشتر از 25 بصورت داوطلبانه انتخاب شده و در يکي از چهار گروه 10 نفره کنترل، مصرف کلرلا، تمرين استقامتي و مصرف کلرلا و تمرين استقامتي قرار گرفتند. تمرينات استقامتي سه جلسه در هفته به مدت هشت هفته با شدت 65 تا 85 درصد ضربان قلب بيشينه و مدت 25 تا 40 دقيقه اجرا شد. مکمل کلرلا نيز روزانه به ميزان 600 ميلي گرم در دو وعده غذايي بصورت قرص مصرف شد. در ابتدا و 48 ساعت بعد از آخرين جلسه تمريني نمونه گيري خون در حالت ناشتا به ميزان 5 سي سي از وريد بازويي به منظور اندازه گيري مقادير آنزيمهاي کبدي شامل آلانين ترانس آميناز (ALT)، آسپارتات ترانس آميناز (AST) و آلکالين فسفاتاز (ALP) انجام شد. از آزمون تحليل واريانس يک راهه (AVONA) به منظور بررسي و تعيين اثربخشي پروتکل تمريني استفاده شد. کليه آزمون هاي آماري در سطح معناداري 05/0>P انجام شد. يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد که تفاوت معنا داري در آنزيم هاي AST (007/0P=)، ALT (011/0P=) و ALP (009/0P=) در 4 گروه مشاهده شد. و اين تفاوت در آنزيم هاي AST و ALP بين گروه کنترل و گروه مصرف کلرلا (به ترتيب 004/0P= و 006/0P=) و در آنزيم ALT در گروه هاي مصرف مکمل و تمرين استقامتي+مصرف مکمل با گروه کنترل معني دار بود (به ترتيب 002/0P= و 027/0P=). نتيجه گيري: استفاده از مکمل کلرلا مي تواند در کاهش شاخص هاي آسيب کبدي مؤثر بوده و احتمالاً در درمان بيماران ديابتي مبتلا به کبد چرب تأثيرگذار باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

وکیلی، ج.، و امیرساسان، ر.، و اردی بازار، ف. (1397). اثر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مکمل دهی کلرلا بر مقادیر آنزیم های کبدی در زنان میانسال دیابتی نوع دو. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, 40(6 ), 88-97. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487019Vancouver : کپی

وکیلی جواد، امیرساسان رامین، اردی بازار فاطمه. اثر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مکمل دهی کلرلا بر مقادیر آنزیم های کبدی در زنان میانسال دیابتی نوع دو. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1397 [cited 2021October16];40(6 ):88-97. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487019IEEE : کپی

وکیلی، ج.، امیرساسان، ر.، اردی بازار، ف.، 1397. اثر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مکمل دهی کلرلا بر مقادیر آنزیم های کبدی در زنان میانسال دیابتی نوع دو. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, [online] 40(6 ), pp.88-97. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487019. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 56 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی