برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1385 , دوره  13 , شماره  52 ; از صفحه 135 تا صفحه 144 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي پيامد احياي قلبي ـ ريوي و مغزي انجام شده در دپارتمان اورژانس بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص) از تيرماه 1382 لغايت پايان ارديبهشت ماه 1383

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: احياء قلبي ـ ريوي(CPR=Cardiopulmonary resuscitation)، در جلوگيري از 25% مرگها بخصوص مرگهاي خارج از بيمارستان نقش مهمي دارد. براي مطالعه ايست هاي قلبي، بيش تر بر دانسته ها و سوابق اپيدميولوژيک تاکيد مي شود. نتايــج ايــن مطالعه در برنامه ريزي براي بخش اورژانس و خدمات فوريت هاي پزشکي (EMS=Emergency medical serivices) مفيد خواهد بود. روش بررسي: در اين مطالعه مشاهده اي مقطعي(Observational cross sectional) تعداد 195 بيمار که از تيرماه 1382 لغايت پايان ارديبهشت ماه 1383 در دپارتمان اورژانس بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص) به دليل ايست قلبي ـ ريوي، CPR شده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. سن، جنس، زمان، مکان و علت ايست قلبي، ريتم اوليه چک شده توسط پرسنل اورژانس و پرسنل فوريت هاي پزشکي، لوله گذاري داخل تراشه خارج از بيمارستان، اقدامات حمايتي اوليه، نحوه انتقال به بيمارستان، وجود ناظر در هنگام ايست قلبي، نتيجه CPR و وضعيت نهايي بيماران ثبت شد. يافته ها: ميانگين سني (SEM±=Standard error of mean) کل افراد مورد مطالعه، 4/1±43/59 سال بود. ميانگين سني در زنان و مردان مورد مطالعه با يکديگر اختلاف آماري معني دار داشت (0.003=41.5% (p. موارد ايست قلبي بررسي شده، در بخش اورژانس بيمارستان اتفاق افتاده بود. در 9/14% از موارد ايست قلبي، هيچ کس بر بالين فرد حاضر نبوده است. 4/59% از بيماران توسط آمبولانس به بيمارستان منتقل شده بودند. براي 3/53% از بيماران هيچ گونه اقدام حمايتي پايه صورت نگرفته بود. 3/13% از بيماران پيش از رسيدن به بيمارستان، لوله گذاري داخل تراشه شده بودند. ريتم اوليه چک شده براي بيماران در بخش اورژانس در 3/73% از موارد، آسيستول بود. علل قلبي ـ عروقي با فراواني 1/42%، در صدر علل ايست قلبي قرار داشت. علل ايست قلبي در گروه هاي مختلف سني با يکديگر اختلاف معني دار داشت(0.00=P). اختلاف معني داري از نظر توزيع علل ايست قلبي در دو جنس وجود نداشت(0.052=P). نتيجه 5/59% از موارد عمليات CPR انجام شده، موفقيت آميز بود. ميزان موفقيت عمليات CPR در گروه هاي سني مختلف(0.746=P) و بين دو جنس(0.199=P) با يکديگر اختلاف آماري معني داري نداشت. بيش ترين موارد CPR ناموفق در مواردي بود که علت ايست قلبي، «مسموميت با CO» و «دار آويختگي» تشخيص داده شده بود(100%). نتيجه CPR در گروه هاي مختلف برحسب علل، تفاوت آماري معني داري نداشت(0.053=P). در نهايت، 3/93%(182 نفر) از بيماران فوت شدند. توزيع جنسي(0.07=P)، محل ايست قلبي(0.1=P)، نوع اقدامات حمايتي(0.7=p)، ريتم اوليه چک شده در اورژانس(0.97=P) و لوله گذاري داخل تراشه(0.76=P) با وضعيت نهايي بيماران ارتباط معني داري نداشت. علت ايست قلبي(0.000=P) و نتيجه عمليات CPR(P=0.009) با وضعيت نهايي بيماران در ارتباط بود. نتيجه گيري: موارد موفقيت آميز CPR در اين مطالعه، درصد قابل توجهي را تشکيل مي داد، ولي در مجموع مي توان گفت که بيماران CPR شده، پيش آگهي مطلوبي نداشتند. عامل اصلي تأثيرگذار بر وضعيت نهايي بيماران، علت ايست قلبي بود و ريتم قلبي اوليه، تاثيري در پيش آگهي بيماران نداشت
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ستایش، ع.، و ارحمی دولت آبادی، ع.، و فارسی، د.، و حسین نژاد، ع.، و زارع، م. (1385). بررسی پیامد احیای قلبی ریوی و مغزی انجام شده در دپارتمان اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) از تیرماه 1382 لغایت پایان اردیبهشت ماه 1383. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 13(52), 135-144. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=48701Vancouver : کپی

ستایش علی، ارحمی دولت آبادی علی، فارسی داوود، حسین نژاد علیرضا، زارع محمدامین. بررسی پیامد احیای قلبی ریوی و مغزی انجام شده در دپارتمان اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) از تیرماه 1382 لغایت پایان اردیبهشت ماه 1383. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1385 [cited 2021December07];13(52):135-144. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=48701IEEE : کپی

ستایش، ع.، ارحمی دولت آبادی، ع.، فارسی، د.، حسین نژاد، ع.، زارع، م.، 1385. بررسی پیامد احیای قلبی ریوی و مغزی انجام شده در دپارتمان اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) از تیرماه 1382 لغایت پایان اردیبهشت ماه 1383. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 13(52), pp.135-144. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=48701. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 619 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی