نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  5 , شماره  4 ; از صفحه 359 تا صفحه 374 .
 
عنوان مقاله: 

سنجش و ارزيابي ريسک اکولوژيکي فلزات سنگين (سرب، کادميوم، مس و روي) در رسوبات مناطق ساحلي استان بوشهر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
زمينه و هدف: خليج فارس يکي از مهمترين اکوسيستم هاي آبي جهان است که در چند دهه اخير در معرض آلاينده هاي محيط زيستي مختلف همچون فلزات سنگين ناشي از فعاليت هاي انساني و طبيعي قرار گرفته است. بنابراين هدف مطالعه حاضر تعيين غلظت و ارزيابي ريسک اکولوژيکي فلزات سرب، کادميوم، مس، روي در رسوبات ساحلي استان بوشهر در خليج فارس است. مواد و روش ها: جهت سنجش غلظت فلزات 54 ايستگاه در طول خط ساحلي استان بوشهر انتخاب و در هر ايستگاه 3 نمونه برداشت شد. پس از آماده سازي و هضم اسيدي نمونه ها، غلظت فلزات مذکور با استفاده از دستگاه پولاروگراف تعيين گرديد. يافته ها: ميانگين غلظت کلي فلزات سنگين کادميوم، سرب، مس و روي در رسوبات به ترتيب به ميزان (89/0± 41/2، 01/20± 53 /11، 76/2± 99/34، 62/2± 4/52 ميکرو گرم بر کيلوگرم، بدست آمد. همچنين نتايج مقايسه غلظت فلزات سنگين در سواحل استان بوشهر (جم، دير، بوشهر، دشتي، گناوه و ديلم) با استفاده از آزمون ANOVA نشان داد، بين غلظت فلزات رسوبات سواحل مختلف اختلاف معني داري وجود دارد. يافته ها نشان داد بار آلودگي و خطر اکولوژيکي فلزات سنگين منطقه در طبقه خطر پايين و تاحدودي متوسط قرار دارد. همچنين خطر محيط زيستي فلزات به صورت (روي > سرب > مس > کادميوم) ارزيابي گرديد. نتيجه گيري: براساس نتايج بدست آمده وضعيت آلودگي و خطر اکولوژيکي فلزات در منطقه براي فلزات (روي، سرب و مس) در حد پايين اما براي فلز کادميوم در حد متوسط ارزيابي مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حق شناس، آ.، و حاتمی منش، م.، و صادقی، م.، و میرزایی، م.، و محمدی بردکشکی، ب. (1397). سنجش و ارزیابی ریسک اکولوژیکی فلزات سنگین (سرب, کادمیوم, مس و روی) در رسوبات مناطق ساحلی استان بوشهر. مهندسی بهداشت محیط, 5(4 ), 359-374. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=486980Vancouver : کپی

حق شناس آرش، حاتمی منش مسعود، صادقی مهربان، میرزایی محسن، محمدی بردکشکی بهزاد. سنجش و ارزیابی ریسک اکولوژیکی فلزات سنگین (سرب, کادمیوم, مس و روی) در رسوبات مناطق ساحلی استان بوشهر. مهندسی بهداشت محیط. 1397 [cited 2022May28];5(4 ):359-374. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=486980IEEE : کپی

حق شناس، آ.، حاتمی منش، م.، صادقی، م.، میرزایی، م.، محمدی بردکشکی، ب.، 1397. سنجش و ارزیابی ریسک اکولوژیکی فلزات سنگین (سرب, کادمیوم, مس و روی) در رسوبات مناطق ساحلی استان بوشهر. مهندسی بهداشت محیط, [online] 5(4 ), pp.359-374. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=486980. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی