نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  5 , شماره  4 ; از صفحه 337 تا صفحه 344 .
 
عنوان مقاله: 

سنتز نانوکامپوزيت ZnO-SnO2-Ag و بررسي تجزيه فتوکاتاليستي آلاينده متيل اورانژ با استفاده از نانو کامپوزيت سنتز شده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
زمينه و هدف: حضور مواد آلاينده رنگي از جمله متيل اورانژ سبب ايجاد تهديدي جدي در محيط زيست مي باشد. لذا هدف اصلي اين بررسي، سنتز نانوکامپوزيت ZnO-SnO2-Ag و همچنين حذف آلاينده متيل اورانژ از آب با استفاده از روش اکسيداسيون پيشرفته در حضور نانوکامپوزيت فتوکاتاليستي سنتز شده مي باشد. مواد و روش ها: نانوکامپوزيت حاوي نانوذرات ZnO، SnO2 و Ag جهت کاربرد فتوکاتاليستي سنتز و مورد استفاده قرار گرفت. نانوکامپوزيت سنتز شده با استفاده از طيف سنجي پراش اشعه ايکس (XRD) و ميکروسکوپ الکتروني عبوري (TEM) مورد آناليز قرار گرفت. تأثير زمان تابش دهي در بازه 5 تا 15 دقيقه و غلظت نانوکامپوزيت سنتز شده در بازه 125/0% تا 5/0% وزني بر روي فعاليت فتوکاتاليستي جهت حذف آلاينده متيل اورانژ مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها: با توجه به نتايج حاصل از طيف XRD مشاهده گرديد که نانوذرات نقره با ساختار کريستالي مکعبي بر روي هيبريد ZnO-SnO2، آرايش يافته است. نتايج حاصل از بررسي ميزان راندمان حذف آلاينده آلي مورد بررسي نشان داد که با افزايش زمان تابش دهي محلول حاوي آلاينده و نانوکامپوزيت سنتز شده با اشعه UV و همچنين کسر وزني نانوکامپوزيت سنتز شده، ميزان راندمان حذف آلاينده نيز افزايش مي يابد. نتايج حاصل از آزمون چند دامنه اي دانکن نشان داد که تفاوت آماري معني داري در بين سطوح مختلف زمان تابش دهي محلول آلاينده با اشعه UV و کسر وزني نانوکامپوزيت وجود دارد. بحث و نتيجه گيري: تأثير زمان تابش دهي محلول آلاينده با اشعه UV بر روي ميزان راندمان حذف آلاينده بيشتر از تأثير کسر وزني نانوکامپوزيت سنتز شده مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قادری، ا.، و عباسی، ص.، و فرهبد، ف. (1397). سنتز نانوکامپوزیت ZnO-SnO2-Ag و بررسی تجزیه فتوکاتالیستی آلاینده متیل اورانژ با استفاده از نانو کامپوزیت سنتز شده. مهندسی بهداشت محیط, 5(4 ), 337-344. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=486971Vancouver : کپی

قادری اعظم، عباسی صدیقه، فرهبد فرشاد. سنتز نانوکامپوزیت ZnO-SnO2-Ag و بررسی تجزیه فتوکاتالیستی آلاینده متیل اورانژ با استفاده از نانو کامپوزیت سنتز شده. مهندسی بهداشت محیط. 1397 [cited 2022May22];5(4 ):337-344. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=486971IEEE : کپی

قادری، ا.، عباسی، ص.، فرهبد، ف.، 1397. سنتز نانوکامپوزیت ZnO-SnO2-Ag و بررسی تجزیه فتوکاتالیستی آلاینده متیل اورانژ با استفاده از نانو کامپوزیت سنتز شده. مهندسی بهداشت محیط, [online] 5(4 ), pp.337-344. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=486971. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 54 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی