برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1398 , دوره  7 , شماره  4 ; از صفحه 51 تا صفحه 60 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي زوج درماني مبتني بر تصويرسازي ارتباطي: تاثير آن بر دلزدگي زناشويي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
مقدمه رويکرد تصويرسازي ارتباطي يک نظريه در مورد ازدواج و فرايند درمان تعارضات زناشويي است. بر اساس ايده اصلي اين رويکرد، انتخاب همسر بر اساس يک تصوير ذهني از پدر و مادر ايده آل که در دوران کودکي شکل گرفته است، صورت مي گيرد و سازگاري با همسر نيز بستگي به اين تصوير اوليه دارد. مطالعه حاضر به منظور بررسي اثربخشي زوج درماني مبتني بر تصويرسازي ارتباطي بر کاهش دلزدگي زناشويي طراحي شد. مواد و روش ها اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربي بود که از طرح پيش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کليه زوجين داراي تعارضات زناشويي مراجعه کننده به مرکز مشاوره و خدمات روانشناختي راستين در شهر گرگان، ايران طي سه ماهه دوم سال 1397 بود. نمونه شامل 20 زوج بود که به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و با روش گمارش تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل (هر گروه 10 زوج) قرار گرفتند. ارزيابي آزمودني ها در مراحل پيش آزمون و پس آزمون با استفاده از مقياس دلزدگي زناشويي پاينز (1996) صورت گرفت. 8 جلسه گروهي زوج درماني مبتني بر تصويرسازي ارتباطي براي گروه آزمايش برگزار شد در حالي که گروه کنترل هيچ درماني دريافت نکردند. يافته ها ميانگين و انحراف معيار نمرات دلزدگي زناشويي ميان آزمودني هاي گروه آزمايش در مراحل پيش آزمون و پس آزمون به ترتيب برابر با 21/97± 81 و 15/66± 68/05 بود. ميانگين و انحراف معيار نمرات دلزدگي زناشويي در آزمودني هاي گروه کنترل قبل از مداخله و بعد از مداخله به ترتيب برابر با 16/79± 80/95 و 14/31± 82/50 بود. نتايج تحليل کوواريانس نشان داد که دلزدگي زناشويي در زوجين گروه آزمايش پس از دريافت مداخله تصويرسازي ارتباطي کاهش معني داري داشت. نتيجه گيري زوج درماني مبتني بر تصويرسازي ارتباطي زوج ها را قادر مي سازد که از سوي يکديگر درک شوند و تجربه اين احساس مي تواند به افزايش شادکامي، صميميت و همدلي بين زوج ها منجر شود و همچنين دلزدگي زناشويي را کاهش دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نظرپور، د.، و زهراکار، ک.، و پوریحیی، س.، و داورنیا، ر. (1398). اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی: تاثیر آن بر دلزدگی زناشویی. علوم اعصاب شفای خاتم, 7(4 ), 51-60. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=486936Vancouver : کپی

نظرپور داود، زهراکار کیانوش، پوریحیی سیدمصطفی، داورنیا رضا. اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی: تاثیر آن بر دلزدگی زناشویی. علوم اعصاب شفای خاتم. 1398 [cited 2022January23];7(4 ):51-60. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=486936IEEE : کپی

نظرپور، د.، زهراکار، ک.، پوریحیی، س.، داورنیا، ر.، 1398. اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی: تاثیر آن بر دلزدگی زناشویی. علوم اعصاب شفای خاتم, [online] 7(4 ), pp.51-60. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=486936. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 140 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی