برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1398 , دوره  10 , شماره  2 ; از صفحه 73 تا صفحه 89 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي عوامل موثر بر کيفيت خدمات ارائه شده به بيماران همودياليزي در بيمارستان هاي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
مقدمه: با توجه به اهميت تاثير نارسايي مزمن کليه بر جنبه هاي مختلف زندگي بيماران، هدف تحقيق، تعيين عوامل موثر بر کيفيت خدمات ارائه شده به بيماران همودياليزي بود. روش پژوهش: پژوهش به روش آميخته انجام، نمونه ها در مرحله کيفي بصورت هدفمند و شامل 24 نفر از خبرگان بخش هاي همودياليز از 6 استان کشور بودند. در مرحله کمي، 150 نفر از شاغلان بخش همودياليز مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار گردآوري اطلاعات در گام اول، کتابخانه اي و در گام دوم پرسشنامه اي بود. پرسشنامه اي محقق ساخته با 6 مولفه طراحي، روايي و پايايي پرسشنامه نيز با استفاده از نيکويي برازش مورد بررسي قرار گرفت. تجزيه و تحليل در بخش آمار توصيفي شامل فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار و در بخش آمار استنباطي تحليل عاملي اکتشافي و تاييدي مورد استفاده قرار گرفت. تحليل عاملي اکتشافي با استفاده از نرم افزار آماري SPSS 21 و تحليل عاملي تاييدي از طريق نرم افزار ليزرل صورت گرفت. يافته ها: شش عامل موثر بر کيفيت خدمات همودياليز شناسايي شد که براساس ضريب اهميت عبارت بودند از نيروي انساني (866/0)، مديريت (784/0)، فناوري اطلاعات (749/0)، تجهيزات (731/0)، امکانات و تسهيلات (683/0) و فضاي فيزيکي (628/0). مجموعه شاخص هاي برازش نيز نشان داد که عوامل موثر برازش مناسبي را داشته و مي توان از عوامل فوق به عنوان عوامل موثر بر کيفيت خدمات بخش همودياليز در ايران نام برد. نتيجه گيري: با توجه به پايين بودن کيفيت زندگي بيماران همودياليزي بايستي راهکارهاي مناسب جهت جلوگيري از هدر رفت منابع و افزايش کيفيت زندگي بيماران با استفاده از نتايج حاصله؛ اخذ گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پایین رستکی، ف.، و وحدت، ش.، و حسام، س. (1398). شناسایی عوامل موثر بر کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران همودیالیزی در بیمارستان های ایران. مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت), 10(2 ), 73-89. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=486668Vancouver : کپی

پایین رستکی فاطمه، وحدت شقایق، حسام سمیه. شناسایی عوامل موثر بر کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران همودیالیزی در بیمارستان های ایران. مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت). 1398 [cited 2021December07];10(2 ):73-89. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=486668IEEE : کپی

پایین رستکی، ف.، وحدت، ش.، حسام، س.، 1398. شناسایی عوامل موثر بر کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران همودیالیزی در بیمارستان های ایران. مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت), [online] 10(2 ), pp.73-89. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=486668. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 58 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی