برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  9 , شماره  2 ; از صفحه 41 تا صفحه 49 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين تفکر استراتژيک و عملکرد سازماني مديران مياني و ارشد سازمان بيمه سلامت ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
مقدمه: متفکران استراتژيک به توسعه و ايجاد استراتژي کمک مي کنند که مي تواند به رهبران سازماني امکان ايجاد ايده هايي را بدهد که بتوانند سازمان را به مزيت رقابتي پايدار برسانند. متفکران استراتژيک که استراتژي را اجرا مي کنند احتمال بيشتري براي اجراي موفقيت آميز استراتژي و بهبود عملکرد سازماني دارند. مطالعه حاضر با هدف بررسي رابطه بين تفکر استراتژيک و عملکرد سازماني مديران مياني و ارشد سازمان بيمه سلامت ايران به انجام رسيد. روش پژوهش: پژوهش حاضر، يک تحقيق توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق، مديران ارشد و مياني سازمان بيمه سلامت ايران با حجم نمونه 160 نفري بودند. ابزار مورد استفاده دو پرسشنامه تفکر استراتژيک و عملکرد سازماني بود. براي تحليل نتايج، پس از استخراج داده هاي جمع آوري شده از پرسشنامه به کمک نرم افزار SPSS و از طريق آزمون هاي همبستگي پيرسون و کندال و جداول فراواني و نمودار پراکنش براي آمار توصيفي استفاده شد. يافته ها: بر اساس نتايج مديران مورد مطالعه در تفکر استراتژيک و عملکرد سازماني وضعيت خوبي را دارا شدند. هم چنين رابطه معني داري بين تفکر استراتژيک و عملکرد سازماني و ابعاد 5 گانه تفکر استراتژيک با عملکرد سازماني وجود داشت (0. 05>P). نتيجه گيري: با توجه به نتايج ارتقاء بيشتر و تقويت اين نوع تفکر در بين مديران در ارتباط با ديدگاه کل نگر پيشنهاد مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عزیزی، م.، و جعفری، م.، و حسینی، س. (1397). رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی مدیران میانی و ارشد سازمان بیمه سلامت ایران. مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت), 9(2 ), 41-49. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=486454Vancouver : کپی

عزیزی میترا، جعفری مهرنوش، حسینی سیدمجتبی. رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی مدیران میانی و ارشد سازمان بیمه سلامت ایران. مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت). 1397 [cited 2021July24];9(2 ):41-49. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=486454IEEE : کپی

عزیزی، م.، جعفری، م.، حسینی، س.، 1397. رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی مدیران میانی و ارشد سازمان بیمه سلامت ایران. مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت), [online] 9(2 ), pp.41-49. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=486454. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 128 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی