برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  7 , شماره  2 ; از صفحه 27 تا صفحه 36 .
 
عنوان مقاله: 

نقش سرمايه اجتماعي، عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني در پيش بيني سلامت سازماني: از ديدگاه پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
مقدمه: سلامت سازماني عامل مهمي در اثربخشي بيمارستان است. بنابراين بررسي عوامل مرتبط با سلامت سازماني با هدف بهبود آن به معني موفقيت سازمان در آينده مي باشد. هدف: هدف اين پژوهش بررسي نقش سرمايه اجتماعي، عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني در پيش بيني سلامت سازماني از ديدگاه پرستاران بود. مواد و روش ها: اين مطالعه از نظر هدف کاربردي و از نظر روش توصيفي-تحليلي از نوع مقطعي بود. جامعه پژوهش پرستاران بخش هاي عمومي شاغل در بيمارستان هاي شهر ورامين در سال 1396 بودند که بر اساس جدول کرجسي و مورگان 200 پرستار با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه هاي سرمايه اجتماعي (پاژاک، 2006)، عدالت سازماني (نيهوف و مورمن، 1993)، رفتار شهروندي سازماني (اسميت و همکاران، 1983) و سلامت سازماني (هوي و فلدمن، 1987) که به طور همزمان به پرستاران داده شد در مدت يک ماه جمع آوري و پايايي آنها با استفاده از روش آلفاي کرونباخ به ترتيب 84/0، 89/0، 77/0 و 86/0 محاسبه شد. براي تحليل داده ها از نرم افزار SPSS-21 و روش هاي همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه با مدل همزمان استفاده شد. يافته ها: يافته ها نشان داد سرمايه اجتماعي (296/0=r)، عدالت سازماني (507/0=r) و رفتار شهروندي سازماني (214/0=r) با سلامت سازماني رابطه مثبت و معني دار داشتند. همچنين متغيرهاي پيش بين به طورمعني داري توانستند 6/46 درصد از سلامت سازماني را پيش بيني کردند که سهم عدالت سازماني بيشتر از ساير متغيرها بود (01/0>p). نتيجه گيري: نتايج حاکي از اهميت سرمايه اجتماعي، عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني در پيش بيني سلامت سازماني بود. بنابراين مديران و مسئولان بيمارستان ها مي توانند از طريق رعايت عدالت و انصاف و تقويت سرمايه اجتماعي و رفتار شهروندي سازماني به کمک کارگاه هاي آموزشي زمينه افزايش سلامت سازماني را فراهم کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عالی نسب، ز.، و شفیع زاده، ح.، و ممیز، ش. (1397). نقش سرمایه اجتماعی, عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در پیش بینی سلامت سازمانی: از دیدگاه پرستاران. مدیریت پرستاری, 7(2 ), 27-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=486332Vancouver : کپی

عالی نسب زهره، شفیع زاده حمید، ممیز شیوا. نقش سرمایه اجتماعی, عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در پیش بینی سلامت سازمانی: از دیدگاه پرستاران. مدیریت پرستاری. 1397 [cited 2021December07];7(2 ):27-36. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=486332IEEE : کپی

عالی نسب، ز.، شفیع زاده، ح.، ممیز، ش.، 1397. نقش سرمایه اجتماعی, عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در پیش بینی سلامت سازمانی: از دیدگاه پرستاران. مدیریت پرستاری, [online] 7(2 ), pp.27-36. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=486332. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 74 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی