نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  14 , شماره  1 ; از صفحه 121 تا صفحه 133 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر در ارتباط کيفيت مدار استاد و دانشجو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
وجود ارتباط مؤثر بين استاد و دانشجو در بهبود فرايند آموزش و يادگيري نقش مهمي دارد. هدف از اين مطالعه، شناسايي عوامل مؤثر در برقراري ارتباط ميان دانشجويان و اساتيد از ديدگاه دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي است. اين مطالعه از نوع توصيفي مقطعي و جامعه آماري آن کل دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي است که با نمونه گيري طبقه اي تصادفي 1440 دانشجو انتخاب شدند. پرسشنامه اي شامل دو بخش اطلاعات دموگرافيگ و بخش مربوط به خصوصيات فردي و حرفه اي استاد توسط دانشجويان تکميل گرديد. سپس به منظور تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS و آمار استنباطي به صورت توزيع فراواني، ميانگين، انحراف معيار و مقايسه گروه ها با استفاده از آزمون آماري مجذور کاي استفاده گرديد. نتايج پژوهش نشان داد به نظر دانشجويان مهم ترين عوامل مؤثر در ارتباط دانشجو و استاد در حيطه عوامل حرفه اي استاد بيشترين درصد مربوط به انتقال واضح مطالب و توانايي در تفهيم درس توسط استاد (66. 4)، احترام استاد به دانشجويان (63. 3) و در عوامل فردي بيشترين عامل صميميت و همدلي استاد با دانشجويان (61. 9) و رعايت عدالت استاد در برخورد با دانشجويان (61. 3) است. در حالي که سن و جنس استاد به ترتيب با 20. 2 و 19. 4 درصد در اين ارتباط کمترين تأثير را دارد. از ديدگاه دانشجويان برخي مشخصه هاي حرفه اي استاد که بيانگر مهارت تدريس اوست، و برخي مشخصه هاي اخلاقي او در برقراي ارتباط، موثر شناخته شدند. براي بهبود اين ارتباط برگزاري دوره هاي آموزشي توصيه مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلامی، ف.، و صمدی، پ. (1397). عوامل موثر در ارتباط کیفیت مدار استاد و دانشجو. اندیشه های نوین تربیتی, 14(1 ), 121-133. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=486150Vancouver : کپی

سلامی فرزانه، صمدی پروین. عوامل موثر در ارتباط کیفیت مدار استاد و دانشجو. اندیشه های نوین تربیتی. 1397 [cited 2022May29];14(1 ):121-133. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=486150IEEE : کپی

سلامی، ف.، صمدی، پ.، 1397. عوامل موثر در ارتباط کیفیت مدار استاد و دانشجو. اندیشه های نوین تربیتی, [online] 14(1 ), pp.121-133. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=486150. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 198 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی