نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شناسايي عوامل چسبندگي درجدايه هاي باليني استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين و تعيين ارتباط حضور اين عوامل با الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
زمينه و اهداف: عوامل چسبندگي در باکتري استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين توسط ژن هاي خاصي کد مي شوند که مي توانند باکتري را در مسير بيماري زايي تقويت بکنند. هدف از اين پژوهش شناسايي عوامل چسبندگي در جدايه هاي باليني استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين و تعيين ارتباط حضور اين عوامل با الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي است. مواد و روش کار: در يک مطالعه تحليلي از مهرماه سال 1395 تا ارديبهشت سال 1396، 302 جدايه باليني استافيلوکوکوس اورئوس با استفاده از تست هاي بيوشيميايي اوليه شناسايي شدند. سپس، سويه هاي مقاوم به متي سيلين توسط روش هاي فنوتيپي تعيين شدند. براي شناسايي حضور ژن هاي کد کننده عوامل چسبندگي شامل bbp، can، eno، . ebpSاز روش Multiplex PCR استفاده شد. همچنين، از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون تست کاي-دو جهت تحليل هاي آماري استفاده شد. يافته ها: از 302 جدايه باليني استافيلوکوکوس اورئوس، جداشده از نمونه هاي مختلف زخم، خون، ادرار، تراشه، کاتتر، سواپ و بيماران سرپايي به دست آمد. از اين ميان، 123 جدايه داراي مقاومت به متي سيلين بودند. همچنين، مقاومت نسبت به اريترومايسين و پني سيلين با 73/53 درصد و 75/1 درصد در بين جدايه ها، بيشترين فراواني را داشتند. در استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين حضور ژن هاي عامل چسبندگي براي ژن bbp در 10 جدايه (6/89%)، cna در 6 جدايه (4/13%)، ژن enoدر 28 جدايه (19/31%) و ebpS در 19 جدايه (13/1%) مشاهده شد. ارتباط معني داري بين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و فرواني ژن هاي عامل چسبندگي مشاهده شد (P≤ 0. 05). نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده، ارتباط معني داري بين حضور گروه هاي ژني عوامل چسبندگي و مقاومت به آنتي بيوتيک در جدايه هاي استافيلوکوک اورئوس مقاوم به متي سيلين مشاهده شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

معتمدی، ح.، و اصغری، ب.، و طهماسبی، ح.، و عربستانی، م. (1396). شناسایی عوامل چسبندگی درجدایه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین و تعیین ارتباط حضور این عوامل با الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران, 11(3), 27-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=486128Vancouver : کپی

معتمدی حمید، اصغری بابک، طهماسبی حامد، عربستانی محمدرضا. شناسایی عوامل چسبندگی درجدایه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین و تعیین ارتباط حضور این عوامل با الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1396 [cited 2022May17];11(3):27-36. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=486128IEEE : کپی

معتمدی، ح.، اصغری، ب.، طهماسبی، ح.، عربستانی، م.، 1396. شناسایی عوامل چسبندگی درجدایه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین و تعیین ارتباط حضور این عوامل با الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران, [online] 11(3), pp.27-36. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=486128. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 71 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی