نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر تغذيه‌ قبل‌ از تولد با غلظت هاي‌ مختلف‌ كلرور سديم‌ بر فشار خون، تغييرات بافتي، سطح‌ كلرور سديم‌ و آلدوسترون‌ نسل‌ بعد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 
چکیده: 
زمينه و هدف: هيپرتانسيون‌ يكي از رايج ترين بيماري هاي شناخته شده در انسان مي باشد و بسته به معيارهاي تعريفي بالغ‌ بر 30 درصد جمعيت‌ بشري‌ را تحت‌ تاثير قرار مي دهد. نمك‌ فاكتور كليدي‌ براي‌ بسياري‌ از مسايل‌ هيپرتانسيون‌ است، تاثير مصرف‌ مقادير مختلف نمك‌ در دوران قبل از تولد كمتر مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌، لذا در اين مطالعه تاثير تغذيه رت هاي حامله با غلظتهاي مختلف نمك بر رتهاي نسل بعد مورد بررسي قرار گرفت.روش بررسي: هشت گروه رت شش‌ تايي‌ (پنج‌ رت‌ ماده‌ بالغ و يك‌ رت‌ نر بالغ) كه داراي وزني معادل 20±200 گرم بودند براي انجام مطالعه انتخاب گرديد‌. با شروع مطالعه آب شرب معمول از دسترس رتهاي گروههاي تست خارج گرديد و غلظت هاي‌ 0.5، 1، 1.4 ، 1.6 ، 1.8 و 2 درصد كلرورسديم‌، بطور جداگانه‌ در طي‌ دوره‌ پيش‌ از حاملگي‌، حاملگي‌ و شيردهي‌ در اختيار رت هاي گروههاي‌ تست قرار گرفت‌. آب‌ مصرفي گروه‌ كنترل‌ آب‌ شرب‌ اصفهان‌ بود، يك‌ گروه‌ ديگر تست‌ نيز در طول‌ مدت‌ آزمون‌ از آب‌ مقطر استفاده‌ نمود. ميزان نمك موجود در جيره غذايي، نوع جيره غذايي و ساير شرايط زيستي همه گروه ها كاملا مشابه بود. BP، وزن هنگام تولد و وزن در سه ماهگي، پاسخ عروقي به اپي نفرين و استيل كولين، تغييرات‌ بافتي، سطح‌ سرمي‌ سديم‌ و آلدوسترون‌ در نوزادان‌ حاصل‌ از اين‌ رت ها مورد بررسي‌ قرار گرفت‌.يافته ها: استفاده از غلظت هاي 0.5و 1 درصد كلرور سديم‌ در حين حاملگي تاثير معني‌‌داري  بر SBP و DBP نوزادان رتها به همراه‌ نداشت‌ ولي افزايش‌ وزن‌ هنگام‌ تولد تا بلوغ‌ نوزادان را موجب گرديد. در گروه هايي كه مادرانشان در حين حاملگي از محلول هاي‌ نمكي‌ غليظ استفاده كرده بودند SBP و DBP  بطور معني داري افزايش‌ يافت، وزن‌ هنگام‌ تولد تا بلوغ‌ نوزادان کاهش يافت، افزايش پاسخ عروقي به اپي نفرين، كاهش پاسخ عروقي به استيل‌كولين و هيپرتروفي‌ قلبي نيز در پاره‌اي از اين غلظت ها مشاهده گرديد. در اين گروه ها همچنين سطح‌ سرمي‌ سديم‌ و اشتهاي به نمك فرزندان افزايش يافت، اما  سطح‌ سرمي‌ آلدوسترون‌ کاهش يافت.نتيجه گيري: نياز فيزيولوژيك‌ به سديم در دوران‌ حاملگي‌ حيوانات افزايش‌ مي يابد و به دنبال آن تمايل ذاتي به مصرف نمك در بسياري از انواع حيوانات افزايش مي يابد. تغذيه با مقادير كافي سديم در حين حاملگي افزايش تعداد نوزادان را در پي دارد و نوزادان سالمتري نيز متولد مي گردند، اما تغذيه با مقادير بيش از حد نمك در حين حاملگي اثرات زيانباري را به همراه دارد. لذا توصيه‌ كلي‌ بر اين‌ است‌ كه‌ ضمن توجه به  افزايش نياز به سديم در حين حاملگي، از مصرف‌ بيش‌ از حد نمك‌ احتراز شود تا از بروز عوارض نامطلوب جلوگيري گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حیدرپور، ف. (1384). اثر تغذیه‌ قبل‌ از تولد با غلظت های‌ مختلف‌ کلرور سدیم‌ بر فشار خون, تغییرات بافتی, سطح‌ کلرور سدیم‌ و آلدوسترون‌ نسل‌ بعد. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان, 10(3 (مسلسل 37)), 27-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=48528Vancouver : کپی

حیدرپور فریدون. اثر تغذیه‌ قبل‌ از تولد با غلظت های‌ مختلف‌ کلرور سدیم‌ بر فشار خون, تغییرات بافتی, سطح‌ کلرور سدیم‌ و آلدوسترون‌ نسل‌ بعد. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. 1384 [cited 2022July04];10(3 (مسلسل 37)):27-36. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=48528IEEE : کپی

حیدرپور، ف.، 1384. اثر تغذیه‌ قبل‌ از تولد با غلظت های‌ مختلف‌ کلرور سدیم‌ بر فشار خون, تغییرات بافتی, سطح‌ کلرور سدیم‌ و آلدوسترون‌ نسل‌ بعد. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان, [online] 10(3 (مسلسل 37)), pp.27-36. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=48528. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 206 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی