برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه وضعيت سلامت روان در زنان با بارداري خواسته و ناخواسته در شهر همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، مرکز تحقیقات دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: بارداري ناخواسته اين دوران را با ترس، نگراني و اضطراب بيشتر همراه کرده است و مشکلات زيادي براي مادر و جنين ايجاد مي کند. هدف اين پژوهش مقايسه وضعيت سلامت روان بين دو گروه بارداري خواسته و ناخواسته در زنان باردار زير پوشش مراکز بهداشتي درماني شهر همدان در سال 1395 است. روش کار: اين پژوهش مقايسه اي از نوع مورد شاهدي و جامعه آماري آن همه زنان بارداري بود که در سال 1395 به مراکز بهداشتي درماني شهر همدان مراجعه کرده بودند. نمونه پژوهش شامل 140 نفر بود که به صورت در دسترس در دو گروه ( 70 زن با بارداري خواسته و 70 زن با بارداري ناخواسته) قرار گرفتند. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه مشخصات دموگرافيک و پرسشنامه استاندارد سلامت رواني SCL-90R استفاده و داده هاي جمع آوري شده با آمار توصيفي، آزمون t-استيودنت دو گروه مستقل و مجذور کاي تجزيه و تحليل شد. براي اين منظور از نرم افزار SPSS نسخه 18 در سطح معني داري کمتر از 0/05 استفاده شد. يافته ها: نتايج پژوهش نشان مي دهد بين نمرات وسواس جبري، افکار پارانوئيدي، شکايت هاي جسماني، حساسيت بين فردي، اضطراب، پرخاشگري، ترس مرضي و نمرات روان پريشي در دو گروه بارداري خواسته و ناخواسته تفاوت معني داري وجود دارد (0/001>P)، اما بين نمره افسردگي در دو گروه بارداري خواسته و ناخواسته تفاوت معني داري وجود ندارد (05/P>0). نتيجه گيري: استفاده از ابزارهاي غربالگري براي تشخيص مشکلات رواني، مشاوره و حمايت هاي رواني از اين زنان در کنار مراقبت هاي معمول در دوره بارداري و پس از زايمان تأکيد مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شبیری، ف.، و آهنگ پور، پ.، و پارسا، پ.، و یزدی راوندی، س. (1398). مقایسه وضعیت سلامت روان در زنان با بارداری خواسته و ناخواسته در شهر همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), 27(2 ), 82-88. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=485223Vancouver : کپی

شبیری فاطمه، آهنگ پور پرستو، پارسا پریسا، یزدی راوندی سعید. مقایسه وضعیت سلامت روان در زنان با بارداری خواسته و ناخواسته در شهر همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان). 1398 [cited 2021December09];27(2 ):82-88. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=485223IEEE : کپی

شبیری، ف.، آهنگ پور، پ.، پارسا، پ.، یزدی راوندی، س.، 1398. مقایسه وضعیت سلامت روان در زنان با بارداری خواسته و ناخواسته در شهر همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), [online] 27(2 ), pp.82-88. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=485223. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 201 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی