برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1380 , دوره  3 , شماره  2 ; از صفحه 46 تا صفحه 54 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط الگوي رفتاري والدين با افسردگي و افكار خودكشي در نوجوانان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اطفال، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
چکیده: 

افسردگي يكي از شايعترين اختلالات رواني در جوامع امروزي به شمار مي رود كه در بين نوجوانان نيز بسيار رايج است. صاحب نظران علوم اجتماعي و روان شناسي بر اين باورند كه اگر خانواده ها، در زمينه هاي مختلف فرهنگي، تربيتي و اجتماعي داراي عملكرد درستي باشند، مي توانند افرادي سالم و بهنجار به جامعه تحويل دهند، در غير اين صورت اختلالات رواني و تعارضات شخصيتي در جامعه بويژه در كودكان و نوجوانان نمايان خواهد شد. لذا كيفيت روابط والدين با نوجوانان در ايجاد و تداوم افسردگي، نااميدي و خودكشي آنها از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. اين مطالعه به منظور تعيين ارتباط الگوهاي رفتاري والدين با افسردگي و افكار خودكشي نوجوانان صورت گرفته است.
اين پژوهش از نوع تحقيقات همبستگي مقطعي است كه در 15 دبيرستان واقع در نواحي مختلف آموزش و پرورش شهر اصفهان انجام شده است. در اين بررسي، اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جمع آوري گرديد، سپس الگوي روابط نوجوانان و والدين از نظر عاطفي بودن و ميزان كنترل اعمال شده بر رفتار نوجوانان (از ديدگاه خود نوجوانان) به هفت گروه تقسيم شد. نمونه اين پژوهش را 323 نوجوان 14 تا 17 ساله تشكيل مي دادند.
نتايج نشان داد كه شيوع افسردگي باليني در بين نوجوانان حدود %43.4 و شيوع افكار خودكشي %32.7 بوده است. بيشترين ميانگين نمره افسردگي (27.07) و بيشترين شيوع افكار خودكشي (%58.3) در نوجواني ديده شده كه رفتار والدين خود را سخت گيرانه ارزيابي كرده بودند، همچنين كمترين ميانگين نمره افسردگي (10.4) و كمترين شيوع افكار خودكشي (%11.6) در نوجواني بود كه والدين دموكرات منش داشتند. همچنين مشاهده شد كه با عاطفي تر شدن روابط و كاهش كنترل در روابط والد - نوجوان، ميانگين نمره افسردگي و فراواني افكار خودكشي كاهش مي يابد.
رفتار والدين با نوجوانان نقش مهمي در سلامت رواني آنها ايفا مي كند. نوجوان در پي كسب استقلال و ورود به دنياي بزرگسالان نياز به آزادي عمل و حمايت رواني و تاييد عاطفي از جانب والدين دارد. كه دادن آزادي بيشتر به نوجوان و ارايه رفتاري كه نوجوان از آن احساس دوست داشته شدن، محبت و مورد حمايت بودن، از جمله اين رفتارهاست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 482
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی