نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1398 , دوره  11 , شماره  22 ; از صفحه 19 تا صفحه 36 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تأثير مؤلفه هاي کالبدي-فضايي مؤثر بر ارزش زمين هاي مسکوني در محله زعفرانيه تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 
چکیده: 
در کشور ما ارزشگذاري بر املاک و مستغلات بهعنوان يکي از مهمترين عناصر سبد خانوارهاي شهري، متولي خاصي ندارد و عملاً دفاتر مشاور املاک، سازندگان و مالکين هريک و با توجه به منافع خود ارزش يک ملک را تعيين ميکنند. از سوي ديگر ارزش زمين شهري، خود رابطه ي مستقيمي با دسترسي به امکانات کالبدي-فضايي شهر دارد. اين مقاله بر آن است تا مؤلفههاي کالبدي-فضايي مؤثر بر ارزش زمينهاي مسکوني را در محله زعفرانيه شهر تهران، بهعنوان نمونه موردي بررسي کند و در خلال مرور ادبيات موضوع و مصاحبه با کارشناسان، سرمايهگذاران و ساکنين محله، مؤلفههاي مستخرج را با استفاده از روش ANPاولويتبندي و وزن دهي نمايد. ابزار تحقيق شامل مصاحبه با کارشناسان بخش املاک و تهيه پرسشنامه بوده و جهت حجم نمونه از فرمول کوکران با حجم نمونه 80 نفر و براي تحليل دادهها از نرمافزارهاي SPSSو Excelاستفاده شده است. نتايج نشان ميدهد مؤلفههاي ديد به نقاط اطراف زمين (249/0)، دسترسي به امکانات و فعاليتهاي شهري (051/0)، ساختار قطعات زمين (011/0)، آسايش محيطي (065/0)، تصوير ذهني ساکنين (441/0) و ميزان امنيت محيط (228/0) بر قيمت زمينهاي مسکوني محله زعفرانيه تأثير داشتهاند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آریان، و.، و ماجدی، ح.، و سعیده زرآبادی، ز. (1398). بررسی تأثیر مؤلفه های کالبدی-فضایی مؤثر بر ارزش زمین های مسکونی در محله زعفرانیه تهران. نامه معماری و شهرسازی, 11(22 ), 19-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=484429Vancouver : کپی

آریان وحید، ماجدی حمید، سعیده زرآبادی زهراسادات. بررسی تأثیر مؤلفه های کالبدی-فضایی مؤثر بر ارزش زمین های مسکونی در محله زعفرانیه تهران. نامه معماری و شهرسازی. 1398 [cited 2022August09];11(22 ):19-36. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=484429IEEE : کپی

آریان، و.، ماجدی، ح.، سعیده زرآبادی، ز.، 1398. بررسی تأثیر مؤلفه های کالبدی-فضایی مؤثر بر ارزش زمین های مسکونی در محله زعفرانیه تهران. نامه معماری و شهرسازی, [online] 11(22 ), pp.19-36. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=484429. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی