برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  8 , شماره  31 ; از صفحه 95 تا صفحه 114 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ميزان آمادگي دانشگاه براي استقرار آموزش عالي ناب (موردمطالعه: دانشگاه تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 
هدف از پژوهش حاضر، ارزيابي ميزان آمادگي «دانشگاه تهران» براي استقرار آموزش عالي ناب است. اين پژوهش، از نظر روش، کاربردي و از منظر گردآوري داده ها، توصيفي پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش شامل کليه کارشناسان «پرديس فني مهندسي و علوم اجتماعي رفتاري دانشگاه تهران» است که تعداد 233 نفر به شيوه نمونه گيري طبقه اي نسبي انتخاب شدند. به منظور گردآوري داده ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شد. روايي پرسشنامه ها با استفاده از روايي محتوايي و سازه و پايايي آن ها با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ موردبررسي و تأييد قرار گرفت. داده هاي پژوهش با استفاده از آزمون هاي کالموگراف اسميرنوف، تي تک نمونه اي، تي دو گروه مستقل، فريدمن و تحليل عاملي تأييدي در نرم افزارهاي Lisrel و SPSS بررسي و تحليل شد. يافته هاي پژوهش با استفاده از داده هاي تجربي نشان داد که نمره کل ارزيابي آمادگي دانشگاه تهران براي استقرار آموزش عالي ناب و مؤلفه هاي آن، پايين تر از ميانگين نظري 3، است. علاوه بر آن از نظر کارشناسان دانشگاه مؤلفه هاي آموزش عالي ناب به ترتيب اهميت عبارت اند از: 1. رهبري و تعهد مديريت؛ 2. تمرکز و توجه به دانشجويان؛ 3. انتخاب افراد مناسب؛ 4. راهبرد و چشم انداز دانشگاه؛ 5. منابع.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ابیلی، خ.، و نارنجی ثانی، ف.، و مصطفوی، ز. (1397). ارزیابی میزان آمادگی دانشگاه برای استقرار آموزش عالی ناب (موردمطالعه: دانشگاه تهران). چشم انداز مدیریت صنعتی, 8(31 ), 95-114. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=484308Vancouver : کپی

ابیلی خدایار، نارنجی ثانی فاطمه، مصطفوی زینب السادات. ارزیابی میزان آمادگی دانشگاه برای استقرار آموزش عالی ناب (موردمطالعه: دانشگاه تهران). چشم انداز مدیریت صنعتی. 1397 [cited 2021December05];8(31 ):95-114. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=484308IEEE : کپی

ابیلی، خ.، نارنجی ثانی، ف.، مصطفوی، ز.، 1397. ارزیابی میزان آمادگی دانشگاه برای استقرار آموزش عالی ناب (موردمطالعه: دانشگاه تهران). چشم انداز مدیریت صنعتی, [online] 8(31 ), pp.95-114. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=484308. 

 
بازدید یکساله 86 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی