برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان رعايت کدهاي اخلاقي مامايي و متغيرهاي وابسته به آن در نمونه ي ماماهاي شرکت کننده در برنامه هاي آموزش مداوم مرکز درمان ناباروري ابن سينا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تولید مثل، پژوهشکد? فن آوری‌های نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی ابن سینا، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: به دنبال تأليف کدهاي اخلاقي مامايي در نظام سلامت ايران، اطلاع از ميزان رعايت اين کدها در گروه هاي مختلف ماماهاي شاغل در نظام سلامت، اعم از بخش هاي دولتي و خصوصي، مي تواند بازخوردي مناسب از وضعيت رعايت اين کدها و در نگرش کلي تر، رعايت اخلاق حرفه اي و نيز عوامل زمينه ساز آن به دست دهد. روش ها: در يک مطالعه ي توصيفي-تحليلي مبتني بر خودگزارشدهي رعايت اخلاق حرفه اي، 70 ماماي شرکت کننده در برنامه هاي بازآموزي مرکز درمان ناباروري ابن سينا، پرسشنامه ي طراحي شده ي پژوهشگر را، که شامل 65 پرسش با مقياس ليکرت در حوزه هاي مختلف کدهاي اخلاقي بود، تکميل کردند. اطلاعات با نرم افزار SPSS و از طريق آزمون هاي همبستگي کندال و آزمون تي مستقل و آناليز واريانس پردازش شد. نتايج: ميانگين سني شرکت کنندگان 44 سال بود. مدرک تحصيلي 82% شرکت کنندگان کارشناسي و ميزان رعايت کدهاي اخلاق حرفه اي در اين مطالعه، در بازه ي-2 تا 2، برابر 68/1± 21/0 بود. ارتباط معني داري ميان رعايت کدهاي اخلاقي با ميزان تحصيلات، ميزان درآمد، شيوه ي آموزش اخلاق حرفه اي، شرکت در کارگاه هاي آموزش اخلاق حرفه اي و فعاليت در بخش هاي مختلف نظام سلامت مشاهده نشد. ميزان علاقه به حرفه ي مامايي تنها مولفه اي بود که با رعايت کدهاي اخلاقي در حوزه ي ارائه ي خدمات به مددجو (r=0. 257 با p-value=0. 048) ارتباط معني داري داشت. نتيجه گيري: به نظر مي رسد روش سنجش خودگزارشدهي در زمينه ي اخلاق حرفه اي به تخمين بالادستي رعايت اخلاق حرفه اي مي انجامد. همچنين، در سنجش موجود نيز ارتباط معني داري ميان آموزش اخلاق حرفه اي و آگاهي از آن با رعايت کدهاي اخلاق مامايي مشاهده نمي شود و اين نشانگر ضرورت ارزشيابي ها و نيز آموزش هاي مؤثرتر در زمينه ي رعايت اخلاق حرفه اي است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شاه علی، ش.، و صدیقی نیا، ش.، و مهذب، آ. (1398). بررسی میزان رعایت کدهای اخلاقی مامایی و متغیرهای وابسته به آن در نمونه ی ماماهای شرکت کننده در برنامه های آموزش مداوم مرکز درمان ناباروری ابن سینا. مجله ایرانی حقوق و اخلاق زیست پزشکی, 1(1 ), 72-80. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=484113Vancouver : کپی

شاه علی شاداب، صدیقی نیا شیما، مهذب آرش. بررسی میزان رعایت کدهای اخلاقی مامایی و متغیرهای وابسته به آن در نمونه ی ماماهای شرکت کننده در برنامه های آموزش مداوم مرکز درمان ناباروری ابن سینا. مجله ایرانی حقوق و اخلاق زیست پزشکی. 1398 [cited 2021October21];1(1 ):72-80. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=484113IEEE : کپی

شاه علی، ش.، صدیقی نیا، ش.، مهذب، آ.، 1398. بررسی میزان رعایت کدهای اخلاقی مامایی و متغیرهای وابسته به آن در نمونه ی ماماهای شرکت کننده در برنامه های آموزش مداوم مرکز درمان ناباروری ابن سینا. مجله ایرانی حقوق و اخلاق زیست پزشکی, [online] 1(1 ), pp.72-80. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=484113. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 91 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی