برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تير 1398 , دوره  29 , شماره  174 ; از صفحه 148 تا صفحه 158 .
 
عنوان مقاله: 

تبيين مشکلات باليني نيازمند پژوهش از ديدگاه کارکنان باليني: يک مطالعه کيفي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گرگان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات پرستاری
 
چکیده: 
سابقه و هدف: با توجه به اين که بين علاقه پژوهشگران ومشکلات باليني هماهنگي وجود ندارد، به منظورپاسخ به اين پرسش که پژوهش روي چه موضوعاتي ميتواند منجر به حل مشکلات نظام سلامت شود، اين مطالعه باهدفتبيين مشکلات باليني نيازمند پژوهش از ديدگاه کارکنان باليني اجراءشد. مواد و روشها: اين مطالعه کيفي بر روي 27 نفر ازکارکنان باليني مراکز آموزشي درماني منتخب دانشگاه علوم پزشکي گلستان درسال 1396 با نمونهگيري مبتني بر هدف انجام شد. براي جمعآوري داده از بحث گروهي متمرکز استفاده شد که مشارکتکنندگان درسه جلسه بحثگروهي متمرکز تجربيات خود را بيان نمودند. جلسات با يک سوال باز کلي شروع و سپس از سوالات ژرفکاو استفاده شد. مصاحبهها ضبط، کلمه به کلمه دست نويس وبه شيوه تحليل محتواي آناليز شدند. يافتهها: دامنه سني شرکتکنندگان در پژوهش 53-25 سال و سابقه کارآنان 26-2 سال بود و59 درصد آنان مرد بودند. با آناليز دادهها چهار درونمايه پديدار شد. از ديدگاه مشارکتکنندگان، "مشکلات باليني مرتبط با ساختار نظام سلامت"، "تحليل وضعيت ارائهدهندگان خدمات در نظام سلامت"، "تحليل وضعيت ارائه خدمات در نظام سلامت و تعيين نيازها" و "مشکلات مربوط به فرآيندهاي باليني موجود" از جمله مشکلات باليني قابل پژوهش بود. استنتاج: با توجه به يافتههاي مطالعه پيشنهاد ميشود پس از الويتبندي نيازهاي پژوهشي، پژوهشهاي باليني با توجه به نيازهاي منطقه طراحي و اجرا شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نوملی، م.، و هدایتی زاده عمران، ا.، و خدام، ح.، و مدانلو، م. (1398). تبیین مشکلات بالینی نیازمند پژوهش از دیدگاه کارکنان بالینی: یک مطالعه کیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 29(174 ), 148-158. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=484004Vancouver : کپی

نوملی مهین، هدایتی زاده عمران اکبر، خدام حمیرا، مدانلو مهناز. تبیین مشکلات بالینی نیازمند پژوهش از دیدگاه کارکنان بالینی: یک مطالعه کیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1398 [cited 2021September19];29(174 ):148-158. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=484004IEEE : کپی

نوملی، م.، هدایتی زاده عمران، ا.، خدام، ح.، مدانلو، م.، 1398. تبیین مشکلات بالینی نیازمند پژوهش از دیدگاه کارکنان بالینی: یک مطالعه کیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 29(174 ), pp.148-158. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=484004. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 38 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی