برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تير 1398 , دوره  29 , شماره  174 ; از صفحه 134 تا صفحه 147 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير برنامه آموزشي مبتني بر مدل فرانظريه اي بر نگرش و مراحل تغيير رفتار فرزندآوري در زنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت باروری و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت جنسی و باروری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: فرزند آوري در حوزه مسائل اجتماعي اهميت زيادي دارد. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير برنامه آموزشي مبتني بر مدل فرانظريهاي بر نگرش و مراحل تغيير رفتار فرزندآوري در زنان انجام شد. مواد و روشها: در اين مطالعه کارآزمايي باليني، نمونه گيري به روش تصادفي چند مرحله اي بر روي 75 زن سنين باروري (38 نفر گروه آزمون و37 نفر گروه کنترل) در 9 مرکز جامع سلامت شهري آمل درسال 1396 انجام شد. گروه آزمون، آموزش مبتني برمدل فرانظريهاي را در 5 جلسه حضوري و سپس به مدت 6 ماه، آموزش هفتگي غير حضوري آنلاين را دريافت کردند. گروه کنترل، آموزش روتين دريافت نمودند. نگرش به فرزندآوري و مراحل تغيير رفتار فرزندآوري بر اساس مدل فرانظريهاي در نمونه ها قبل، 3 و6 ماه بعد ازآموزش ارزيابي شدند. يافتهها: ميانگين نمرات نگرش زنان در گروه آزمون در مرحله قبل، 3 ماه و 6 ماه بعد از آموزش برابر 55/22 ± 81/171، 55/22 ± 12/179 و 54/20 ± 39/177 و درگروه کنترل، در مراحل فوق به ترتيب برابر 37/19 ± 31/166، 49/21 ± 85/165 و 37/18 ± 07/165 بود. آزمون هاي آماري نشانگر ارتقاء معنيدار نگرش زنان پس ازآموزش بود (001/0> P). فراواني افراد در مراحل مختلف رفتار فرزندآوري گروه آزمون نسبت به کنترل ارتقاء يافت ولي اين ميزان معنادار نبود(281/0=P). استنتاج: آموزش مبتني بر مدل فرانظريه اي، نگرش زنان نسبت به فرزندآوري را بهبود بخشيد ولي مراحل رفتار فرزندآوري را تغيير نداد. با توجه به چندعاملي بودن فرزندآوري و تعداد کم نمونه در اين مطالعه، دست يابي به چنين نتيجهاي قابل پيشبيني است. لذا نياز به انجام مطالعه با مشاوره پيش از بارداري طولانيتر و تعداد نمونههاي بيش تر براساس مدل فرانظريهاي است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

انصاری مجد، م.، و خلج آبادی فراهانی، ف.، و نقیبی، ا.، و موسی زاده، م.، و خانی، ص. (1398). تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل فرانظریه ای بر نگرش و مراحل تغییر رفتار فرزندآوری در زنان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 29(174 ), 134-147. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=484000Vancouver : کپی

انصاری مجد مریم، خلج آبادی فراهانی فریده، نقیبی ابوالحسن، موسی زاده محمود، خانی صغری. تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل فرانظریه ای بر نگرش و مراحل تغییر رفتار فرزندآوری در زنان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1398 [cited 2021September24];29(174 ):134-147. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=484000IEEE : کپی

انصاری مجد، م.، خلج آبادی فراهانی، ف.، نقیبی، ا.، موسی زاده، م.، خانی، ص.، 1398. تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل فرانظریه ای بر نگرش و مراحل تغییر رفتار فرزندآوری در زنان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 29(174 ), pp.134-147. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=484000. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 205 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی