نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهمن 1397 , دوره  17 , شماره  71 ; از صفحه 809 تا صفحه 816 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه ي سبک هاي يادگيري کلب با ترجيحات فکري در دانشجويان دانشگاه فرهنگيان کرمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد کرمان، کرمان، ایران
 
چکیده: 
زمينه: وجود تفاوت هاي فردي يادگيرندگان در ابعاد و سبک هاي مختلف از عوامل تأثيرگذار بر يادگيري است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه سبک هاي يادگيري کلب با ترجيحات فکري در دانشجويان دانشگاه فرهنگيان کرمان انجام شد. روش: طرح پژوهش از نوع طرح هاي همبستگي است. جامعه ي آماري اين پژوهش شامل تمامي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه فرهنگيان استان کرمان مشغول به تحصيل در سال تحصيلي 1396-1397 بودند. حجم نمونه 346 دانشجو (238 پسر و 108 دختر) بود که به روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه ي سبک هاي يادگيري کلب (1985) و پرسشنامه ي سنجش ترجيحات فکري ندهرمان (1980). داده ها با استفاده از روش هاي آماري نظير فراواني، ميانگين، انحراف معيار و ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شدند. يافته-ها: نتايج نشان داد رابطه بين سبک مفهوم سازي انتزاعي با ربع A و ربع D قوي، مثبت و معنادار و با ربع C متوسط، مثبت و معنادار است اما با ربع B معنادار نيست. رابطه بين سبک تجربه عيني با ربع C قوي، مثبت و معنادار، با ربع D متوسط، مثبت و معنادار است. اما با ربع B و ربع A معنادار نيست. رابطه بين سبک مشاهده تأملي با ربع A قوي، مثبت و معنادار، با ربع B و با ربعC متوسط، مثبت و معنادار است اما با ربع D معنادار نيست (P<0. 01). نتيجه گيري: لذا مي توان نتيجه گيري کرد، با آگاه کردن دانشجويان از سبک هاي يادگيري و ترجيحات فکري شان مي توانند موفقيت تحصيلي بيشتري کسب کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آرمان، ح.، و منظری توکلی، ح.، و سلطانی، ا.، و زین الدینی میمند، ز. (1397). بررسی رابطه ی سبک های یادگیری کلب با ترجیحات فکری در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کرمان. مجله علوم روانشناختی, 17(71 ), 809-816. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=483359Vancouver : کپی

آرمان حمیدرضا، منظری توکلی حمداله، سلطانی امان اله، زین الدینی میمند زهرا. بررسی رابطه ی سبک های یادگیری کلب با ترجیحات فکری در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کرمان. مجله علوم روانشناختی. 1397 [cited 2022August19];17(71 ):809-816. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=483359IEEE : کپی

آرمان، ح.، منظری توکلی، ح.، سلطانی، ا.، زین الدینی میمند، ز.، 1397. بررسی رابطه ی سبک های یادگیری کلب با ترجیحات فکری در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کرمان. مجله علوم روانشناختی, [online] 17(71 ), pp.809-816. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=483359. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی