نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1398 , دوره  14 , شماره  2 (پياپي 31) ; از صفحه 154 تا صفحه 161 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي پارامترهاي عروق کبدي در گربههاي سالم به روش اولتراسونوگرافي داپلر رنگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
هدف-هدف از انجام مطالعه حاضر، توصيف شاخصهاي سرخرگ کبدي و وريد باب در گربههاي اهلي سالم با تکنيک اولتراسونوگرافي داپلر رنگي بود. طرح-مطالعه تجربي گذشتهنگر حيوانات-22 قلاده گربه اهلي ) 12 قلاده نر و 12 قلاده ماده(، )PSV( روش کار-شاخصهاي داپلر عروق کبدي )وريد باب و سرخرگ کبدي( از قبيل حداکثر سرعت جريان خون در سيستول حجم، )MV( متوسط جريان خون، )PI( شاخص ضربان، )RI( شاخص مقاومت عروقي، )EDV( سرعت جريان خون در انتهاي دياستول و شکل امواج اسپکترال آنها، در جمعيت گربههاي مورد مطالعه ) 2 گروه مساوي 12 تايي(، اندازهگيري شدند. )VF( خون: PI؛ 2/02± 2/12: RI؛ 23/32± 5/82: EDV؛ 02/82± 9/22: PSV نتايج-ميانگين و انحراف معيار به ترتيب براي سياهرگ باب: RI؛ 31/92± 5/25: EDV؛ 09/89 ± 9/05: PSV، 2/09± 2/80 و براي سرخرگ کبد: VF؛ 25/21± 5/20: MV؛ 2/82± 2/28 3/23± 2/00 بودند.: MV 30/83± 5/08 و: VF، 2/25± 2/22: PI؛ 2/59± 2/29 نتيجهگيري و کاربرد باليني-نتايج بدست آمده نشان داد که از نظر شاخصهاي عروق کبدي، بين گربههاي نر و ماده اختلاف اين اطلاعات، ميتواند براي مقايسه با بيماريهاي مختلف کبدي در گربهها بکار برده شود. لازم به. )p<2/ معناداري وجود نداشت ) 25 ذکر است که اهميت جريان خون کبدي در گربهها نسبت به سگها، به دليل نقص در آنزيمهاي کبدي، بيشتر است
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

معربی، ع.، و مصلی نژاد، ب.، و حنفی، م.، و خدادادی، ن. (1398). بررسی پارامترهای عروق کبدی در گربههای سالم به روش اولتراسونوگرافی داپلر رنگی. مجله ایرانی جراحی دامپزشکی, 14(2 (پیاپی 31) ), 154-161. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=483183Vancouver : کپی

معربی عبدالواحد، مصلی نژاد بهمن، حنفی محمدقاسم، خدادادی نرگس. بررسی پارامترهای عروق کبدی در گربههای سالم به روش اولتراسونوگرافی داپلر رنگی. مجله ایرانی جراحی دامپزشکی. 1398 [cited 2022June27];14(2 (پیاپی 31) ):154-161. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=483183IEEE : کپی

معربی، ع.، مصلی نژاد، ب.، حنفی، م.، خدادادی، ن.، 1398. بررسی پارامترهای عروق کبدی در گربههای سالم به روش اولتراسونوگرافی داپلر رنگی. مجله ایرانی جراحی دامپزشکی, [online] 14(2 (پیاپی 31) ), pp.154-161. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=483183. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 91 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی