نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1398 , دوره  27 , شماره  2 ; از صفحه 475 تا صفحه 486 .
 
عنوان مقاله: 

ساخت، مشخصه يابي و بررسي ويژگي هاي حسگري گازي لايه هاي نازک MoO3

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود 3619995161، ایران
 
چکیده: 
در اين پژوهش، لايه هاي نازک اکسيد موليبدن (α-MoO3) بر زيرلايه هاي شيشه اي به روش اسپري پايروليزيز لايه-نشاني شد. ازM 05/0 آمونيوم هپتاموليبدات تتراهيدرات به عنوان پيش ماده و از آب مقطر به عنوان حلال استفاده گرديد. اثر فشار گاز حامل طي افشاندن محلول بر ويژگي هاي ساختاري، نوري، ريختشناسي و حسگري گازي لايه ها بررسي شد. تحليل الگوي پراش پرتو X(XRD) رشد ترجيحي در راستاي [020] و تشکيل فاز آلفاي اکسيد موليبدن را نشان داد. شديدترين قله ها در الگوي XRD نمونه تهيه شده در فشار bar2 ديده شد که نشان دهنده بلورينگي بهتر اين نمونه است. افزون بر اين، طيف رامان اين نمونه نتايجXRD را تاييد نمود. نتايج طيف سنجي UV-Vis نشان داد که نمونه تهيه شده با فشار گاز حاملbar 8/1 بيشترين ميزان جذب اپتيکي و کمترين گاف نواري (eV 48/3 ~ ) را دارد. تصاوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) ساختار لايه اي نمونه-ها را نشان داد. علاوه بر اين، قطعات حسگر گازي بر پايه نمونه هاي تهيه شده در فشارهاي مختلف گاز حامل ساخته و عملکرد حسگري آن ها بررسي شد. نتايج نشان داد که دماي کار بهينه (يعني کمترين دما با بيشترين پاسخ حسگري در غلظت مشخص ppm 200 بخار اتانول) مقدار º C 200 و مربوط به نمونه تهيه شده در فشار گاز حامل bar 8/1 است. همچنين بررسي اثر غلظت بخار اتانول در حضور اين حسگر، افزايش حساسيت را به ترتيب از مقدار 42/1 تا 62/15 درصد براي غلظت بخار از 100 تا ppm 1000 نشان داد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قلعه قافی، ا.، و رحمانی، م. (1398). ساخت, مشخصه یابی و بررسی ویژگی های حسگری گازی لایه های نازک MoO3. بلورشناسی و کانی شناسی ایران, 27(2 ), 475-486. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=482960Vancouver : کپی

قلعه قافی الهه، رحمانی محمدباقر. ساخت, مشخصه یابی و بررسی ویژگی های حسگری گازی لایه های نازک MoO3. بلورشناسی و کانی شناسی ایران. 1398 [cited 2022May24];27(2 ):475-486. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=482960IEEE : کپی

قلعه قافی، ا.، رحمانی، م.، 1398. ساخت, مشخصه یابی و بررسی ویژگی های حسگری گازی لایه های نازک MoO3. بلورشناسی و کانی شناسی ایران, [online] 27(2 ), pp.475-486. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=482960. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 50 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی